Senter for kvinne-, familie- og barns helse

Senterets formål er å bidra til en personorientert helse- og omsorgstjeneste, helsefaglig forskning og forskningsbaserte profesjonsutdanninger kjennetegnet av samfunnsengasjement.


Senteret for kvinne, familie- og barns helse har sin faglige tilhørighet ved fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Våre kjerneområder

Pasientsikkerhet innen reproduktiv helse

  • Kvinners og pårørendes erfaringer med uønskede hendelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barseltid
  • Pasientsikkerhetskultur, sikkerhetsledelse og teamarbeid

 

Psykisk helse knyttet til reproduksjon og familiedannelse

  • Forebygging av skjevutvikling hos barn/unge og familier i risiko
  • Pasientrelaterte fenomener så som fødselsangst, fødselsdepresjoner, problemer med mor/barn tilknytning, vold/overgrep i familien

 

Innovasjon og implementering av forskning for å forbedre praksis

  • Implementering, kvalitet og praksisforbedring med spesielt fokus på jordmorfaglige forskningsbaserte metoder/prosedyrer
  • Simulering som kvalitetssikrende pedagogisk metode for praksisforbedring spesielt innen jordmor og helsesøsters arbeidsområder