Vis studievalg

Senter for kvinne-, familie- og barns helse

Senteret har som mål å bedre helsen til norske familier gjennom forskning og utdanning.


Senteret for kvinne, familie- og barns helse har sin faglige tilhørighet ved fakultet for helsevitenskap.

Senteret har to overordnede forskningsfelt:

 1. Forskning relatert til peri- og postnatal helse og mental helse
 2. Innovasjon og implementering av forskning for å forbedre praksis

Senteret ønsker å utvikle relasjoner til samarbeidspartnere og bidrar med forskning, undervisning og faglig veiledning, som støttes av regionale, nasjonale og internasjonale nettverk.

Senterets mål er å bidra til kunnskapsgenerering og service ved hjelp av følgende delmål:

 • utvikle og støtte helsepersonell via forskning og kompetansetilbud på ulike nivå - bachelor, master og doktorgradsprogram
 • forskning for å forbedre praksis, tjenester og systemer omkring foreldre, under graviditet, fødsel og barseltid
 • forskning på kvinners helse
 • utdanne og veilede studenter på jordmorutdanninger og studenter i utdanningen i psykisk helsearbeid, med spesielt fokus på omsorg
 • utvikle strategier for å rekruttere master, pre-og postdoktorstudenter
 • implementere forskningsresultat til helsetjenesten for å forbedre og kvalitetssikre praksis
 • fremme og evaluere praksis og evidensbasere utviklingstiltak i kvinners, familie og barns helse
 • kommunisere forskningsresultater til beslutningstakere og formidle informasjon om helsefaglig forskning
 • fremme regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk