Senter for kvinne-, familie- og barns helse

Senterets formål er å bidra til en integrert personorientert helse- og omsorgstjeneste, helsefaglig forskning og forskningsbaserte profesjonsutdanninger kjennetegnet av samfunnsengasjement.


Senteret for kvinne, familie- og barns helse har sin faglige tilhørighet ved fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Senteret har to overordnede forskningsfelt:

  1. Forskning relatert til Pasientsikkerhet innen reproduktive helse
  2. Innovasjon og implementering av forskning for å forbedre praksis

Senteret ønsker å utvikle relasjoner til samarbeidspartnere og bidrar med forskning, undervisning og faglig veiledning, som støttes av regionale, nasjonale og internasjonale nettverk.

Senterets mål er å bidra til kunnskapsgenerering og service ved hjelp av følgende delmål:

  • utvikle og støtte helsepersonell via forskning og kompetansetilbud på ulike nivå - bachelor, master og doktorgradsprogram
  • forskning for å forbedre praksis, tjenester og systemer omkring foreldre, under graviditet, fødsel og barseltid
  • forskning på kvinners helse
  • utvikle strategier for å rekruttere master, pre- og postdoktorstudenter
  • implementere forskningsresultat til helsetjenesten for å forbedre og kvalitetssikre praksis
  • fremme og evaluere praksis og evidensbasere utviklingstiltak i kvinners, familie og barns helse
  • kommunisere forskningsresultater til beslutningstakere og formidle informasjon om helsefaglig forskning
  • fremme regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk.