Omsorgs- og helsebiblioteket

Her får du tilgang til fagprosedyrer, kliniske oppslagsverk, retningslinjer, tidsskrifter, databaser og andre kunnskapsressurser.


Omsorgsbiblioteket

I helsebiblioteket får du tilgang til omsorgsbiblioteket. 

Omsorgsbiblioteket er et nettbasert bibliotek hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert slik at kunnskapen blir tilgjengelig for dem som trenger den.

Besøk omsorgsbiblioteket