HSN inn i europeisk forskernettverk for sosial innovasjon

De to norske medlemmene i styringskomiteen til et nytt europeisk forskernettverk, Bernard Enjolras (venstre) og Lars U. Kobro fra HSN.
De to norske medlemmene i styringskomiteen til et nytt europeisk forskernettverk, Bernard Enjolras (venstre) og Lars U. Kobro fra HSN.

HSN er norsk partner i et nytt forskernettverk, finansiert av EU – programmet COST Actions.


I forrige uke startet et nytt CA-nettverk opp og HSN har én av to norske deltakere i tiltakets «Management Commitee». Lars Ueland Kobro deltar fra HSN. Han forsker og er leder av SESAM – Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon. Den andre norske deltakeren er leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bernard Enjolras.

CA er et fleksibelt og effektivt EU-finansiert verktøy for å skape og drifte nettverk for forskere og forskningsaktiviteter. Med støtte fra CA får europeiske forskere mulighet til å utvikle og utveksle ideer og kunnskap på tvers av både geografiske og tematiske områder. Det er åpning for enkeltnasjoner å stille med inntil to forskere i et COST-nettverk.

CA-prosjektet med 36 nasjoner representert, har fått 500 000 EUR for å arbeide fire år med nettverksaktiviteter under navnet: «Empowering the next generation of social enterprise scholars» (CA16206).

Fire "arbeidspakker"

Prosjektet er organisert i fire såkalt «Arbeidspakker». Den første handler om å kartlegge og identifisere hvilke modeller for sosial innovasjon og entreprenørskap som finnes forskjellige steder i Europa.  Den andre arbeidspakken skal arbeide om å utvikle og dele kunnskap om måling av resultater og effekt av sosial innovasjon. Den tredje pakken har slektskap med rapporten SESAM leverte til Arbeids- og sosialdepartementet i høst, nemlig å utvikle en bedre nasjonal politisk og administrativ støttestruktur for sosial innovasjon.

- I denne arbeidspakken blir det viktig å få med politikere, byråkrater og representanter for virkemiddelapparatet, understreker Kobro. Det er ofte folk i maktposisjoner som sitter med nøklene til videreutvikling av feltet nasjonalt, i tillegg til UH-sektoren.

Den fjerde arbeidspakken handler om utdannelse og formidlingsarbeid.

- Vi vil dele de erfaringene vi har med ulike utdanninger for sosialt entreprenørskap og innovasjon i nettverket, og vi vil i tillegg lage egne nettverksaktiviteter for Ph.d.-stipendiater, sier Kobro, som avslutter med å understreke at de ulike nettverksaktivitetene i fireårsperioden vil ha åpen deltakelse.

- Jeg håper derfor at vi kan reise flere fra HSN til de forskjellige forskersamlingene i den kommende fireårsperioden.  

 

Tilbake til SESAM hovedside