Husbanken vil teste kunnskap

Leder av SESAM – Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon, Lars U. Kobro gleder seg over nytt tilsagn til forskning fra Husbanken
Leder av SESAM – Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon, Lars U. Kobro gleder seg over nytt tilsagn til forskning fra Husbanken

HSN er allerede godt i gang med et spennende forskningsprosjekt for Husbanken hvor familier med lav inntekt og boligutfordringer brukes som kunnskapsressurs i den kommunale boligpolitikken.


Prosjektet foregår i Larvik, med forskere knyttet til SESAM. Nå vil Husbanken være med å teste den kunnskapen prosjektet har generert.

– Til tross for at det kom inn søknader på 30 mill. mer enn ramma Husbanken hadde til disposisjon, fikk vi de kr. 600 000 vi søkte om for å ta prosjektet videre, forteller Lars Kobro fra SESAM.

Det skal nå gjennomføres et konkret husbyggeprosjekt sammen med to konkrete familier. I løpet av året bygges det en eiendom som skal bli bolig for to familier i Stavern. Larvik kommune har fått 90 mill. tilskudd for startlån og sosial boligbygging fra Husbanken.

– Det vanlige er jo at kommunen bygger såkalte «sosialboliger» nøkkelferdige, før de så leies ut til «verdig trengende» ut fra en lang liste over familier med boligutfordringer. Den samskapingsmodellen (se: ks.no/samskaping) vi har utviklet nylig, snur opp-ned på dette. Familiene vil allerede i planprosessen bli koblet inn som kompetanseressurser for egen framtidig bosituasjon. Takket være bevilgningen fra Husbanken kan vi dermed teste ut våre modeller sammen med en entreprenør som skal bygge huset, kommunens boligkontor, den kommunale boligforvaltningen, NAV, og vi vil forhåpentligvis også få til å mobilisere framtidige naboer der boligen skal bygges, avslutter Kobro. 

 

Tilbake til SESAM hovedside