Innovasjonsmøte

Moses Deyegebe fra CampCom og Lars Kobro fra SESAM
Moses Deyegebe fra CampCom og Lars Kobro fra SESAM
CampCom er et fagmiljø som består av afrikanere med høy medisinsk og sosialfaglig kompetanse. Gruppen ledes av phd./førsteamanuensis Moses Deyegbe Kuvoame, opprinnelig fra Ghana.
Det er nå etablert kontakt mellom Moses i CampCom og Sesam v/daglig leder Lars Kobro (se foto) med tanke på videre strategisk FoU-arbeid.
 
CampComs misjon er å være et faglig forum for kompetanseutveksling om psykisk helse og etniske minoriteter. Miljøet vil være en ressurs i mellomrommet mellom det norske hjelpeapparatet og afrikanere med behov for slike tjenester; psykiske helsetilbud, ulike medisinsk tilbud, arbeidsinkludering, barnevern og annet.
Sesam skal bidra med innsikt og råd om strategisk utvikling.
Les mer om deres prosjekt på campcom.org