Norsk innsikt spres i Europa

Det jobbes med ny politikk for sosialt entreprenørskap mange steder i Europa. Kan sentrale aktører fra offentlig sektor og akademia lære noe av hverandre når det nå jobbes på så mange fronter? Det er spørsmålet bak EU-tiltaket «Peer Review on Social entrepreneurship to tackle unmet social challenges», som ble arrangert i Oslo denne uken. 

Deltakere fra 9 land, to personer fra hvert land, møtte hverandre for å diskutere erfaringer og dele ideer om nasjonal politikk på feltet. Det var det norske Arbeids- og sosialdepartementet som var lokalt vertskap på vegne av EU-programmet. Fra arrangørene i Brüssel var Hans A. Hauge fra HSN på forhånd utfordret på å skrive et notat og fylle rollen som nasjonal ekspert. Lars U. Kobro fra SESAM/HSN var med som «host country academic». I sin oppsummering etter to dagers intense drøftinger oppsummerte Bent-Ole Grooss, “Policy officer senior expert in European Commission's Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion”, at de høye ambisjonene om økt sosialt entreprenørskap fra EU var matchet med høy kompetanse fra peer review deltakerne. Det var kommet svært gode poengterte innspill om hvordan politikk på området best kan utformes. Han takket spesielt det norske vertskapet og det tilstedeværende norske fagmiljøet for nyttige bidrag.  

 

Tilbake til SESAM hovedside