Nye tanker i Larvik!

Styringsgruppa
Foto: Pål André Numme. Fra venstre: Bjørn Z. Ekelund fra Human-Factors AS, Tone Nielsen - Larvik kommunes eiendomskontor, Trym Haatuft - masterstudent NMBU, Camilla Haugene - Larvik kommune boligkontoret, Ellen Andvig - HSN/Sesam, Lars U. Kobro - HSN/Sesam, Tone M. Anderssen - Frivilligsentralen, Harald Silsand - NAV, Anniken M. Thorstensen - Larvik kommune boligkontoret/tjenestekontoret, og Anita Pettersen fra Husbanken.

Larvik kommune og HSN/Sesam har fått støtte fra Husbankens kompetansemidler for å tenke nye tanker.


– Ja, det er faktisk det som er målet med prosjektet, forklarer Lars Kobro som er prosjektleder for tiltaket. Husbanken har gitt 1,1 mill. og det kan man jo ikke bygge så mye hus for, forklarer han med et smil – men vi kan bygge nye tankemodeller.  Målet med prosjektet er å utfordre den forståelsen som ligger til grunn for det konvensjonelle boligsosiale arbeidet i en kommune.
 
Husbanken ønsker å stimulere til økt sosial innovasjon, motivert av signaler fra Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd (2014-2020). Gjennom radikal involvering av varige inntekstsvake familier, vil vi bygge ny forståelse stein på stein, sier prosjektlederen. Vi vil bruke innovasjonsteoretisk forståelse og se hvordan slike modeller kan anvendes for at kommunen, NAV og andre i møte med boligsøkende individer og familier best mulig. På tegnebordet ligger en innovasjonsteori; Theory-U, som er utviklet ved MIT, Boston USA. Prosjektet har derfor fått den litt lekne tittelen «En U-sving mot bedre bolig». Anita Pettersen fra Husbanken sier at prosjektet på en veldig god måte svarer opp innovasjonsønsker fra fem departementer og seks direktorater som står bak den nasjonale boligstrategien. – Nå blir det spennende å følge prosjektet fra ide til handling, sier hun og skynder seg inn i prosjektmøte sammen med de andre samarbeidspartnerne.

 

Tilbake til SESAM hovedside