Nytt skandinavisk forskernettverk om Sosialt entreprenørskap

Illustrasjon seminar
VIA University Collage på Jylland følger et prosjekt ved en Havredal, en sosialpedagogisk utdannelsesvirksomhet. Her orienteres det om aktuelle problemstillinger i prosjektet.

Tekst og foto: Lars Ueland Kobro

Det foregår mye interessant følgeforskning og initiativer på utdanningssektoren med sosialt entreprenørskap i fokus for tiden. Men lærer vi noe av hverandre, alle vi som vinner visdom og erfaringer på hver våre områder i Skandinavia? Det var utgangspunktet for etablering av et nytt nettverk.

Med utgangspunkt i gode vennskap og kollegarelasjoner tok vi rett før sommeren et initiativ sammen med VIA University College og RUC Roskilde Universitet for å skape læring på tvers av forskning og praksiserfaringer i Skandinavia.

Nettverket møttes til et første «Forskningsverksted» i Roskilde, 3. juni 2016. Der ble tre lokale/regionale prosjekter ble presentert og diskutert. Victor Pestoff fra Sverige og Lars Hulgård fra Danmark, med bi-stilling ved SESAM, la i tillegg fram en artikkel; «Participatory Governance in Social Enterprise» som ble grunnlag for en debatt om medbestemmelse og samskaping i SE-feltet. Flere av de deltakende forskerne ga dessuten sommer ut en bok med samme sentrale tema, herved anbefalt: Samskabelse og socialt entreprenørskab, redigert av Elof Nellemann Nielsen, Maja Juul-Olsen og Esben Hulgård.

Nettverket har sin egen Facebookside som ønsker flere SE-interesserte forskere velkommen!

 

Tilbake til SESAM hovedside