Slik mener innovasjonsforskeren at studenter bør tenke

Innovasjonscamp Porsgrunn usn. foto.
Pitch: (F.v.) Tomas Rudsro, Charlotte Langnes Gundersen, Marianne Askildt var blant 250 studenter som deltok på innovasjonscamp for helse- og sosialfagstudenter ved campus Porsgrunn. Foto: Stian Kristoffer Sande.

Å løpe raskest mulig til svaret er en dårlig idé, ifølge innovasjonsforsker Lars Ueland Kobro. Derfor skulle nye sykepleie- og sosialfagstudenter ved USN lære å tenke mer innovasjonsrettet under innovasjonscampen i Porsgrunn.


– Vi har en idé om en app vi kaller «Nettvetthelt». Den skal opplyse og oppfordre barn og unge i skolen til å utvise godt nettvett, sier vernepleierstudent Charlotte Langnes Gundersen.

Hun var én av cirka 250 sykepleie-, vernepleie- og barnevernstudenter som deltok på innovasjonscamp på campus Porsgrunn 10. og 11. september. Under idékonkurransen har studentene jobbet gruppevis, på tvers av fagretninger, med oppgaver som har spunnet rundt tema sosiale medier. 

– Tanken med nettvetthelt-appen er at den skal informere elever gjennom blant annet video og quiz, forklarer sykepleiestudent Cecilie Imeslund Aamodt.

– Brukerne vil stige i nivå etter hvert som de lærer. Da vil undervisningen oppleves litt som et spill, og dermed bli morsomt for elevene.

Innovasjonscamp USN campus Porsgrunn. foto.

HØR OGSÅ: Vinnerne av innovasjonskonkurransen deltok på NRKs Telemarksending

Erfaring med tverrfaglighet

Under dag 2 av innovasjonscampen pitchet samtlige grupper sine ideer foran en jury, som deretter valgte ut de beste bidragene til en pitchefinale. For nettvetthelt-gruppen ble det ingen finalerunde, men gruppemedlemmene mener de har fått mye igjen av å arbeidet under campen.

– Å jobbe tverrfaglig har vært spennende, sier Maya Hansen, som studerer barnevernspedagogikk.

– Gjennom gruppearbeidet får vi et innblikk i hverandres studier, og dermed lærer vi alle litt av hverandre. Også får vi erfaring med å presentere og pitche.

Vernepleiestudent Tomas Rudsro skyter inn:

– Jeg tror ikke nødvendigvis at jeg kommer til å jobbe mye med pitching, men å kjenne til hvordan det er å arbeide sammen med folk av en annen faglig bakgrunn tror jeg er verdifull erfaring å ta med seg inn i arbeidslivet. 

Visste du at USN tilbyr mange ulike master- og videreutdanninger innen helse- og sosialfag?

LES OGSÅ: Nytt simuleringssenter for sykepleiestudenter åpnet fjor høst på campus Porsgrunn: – Som å tre inn i et sykehus

Camp for holdningsendringer

Innovasjonscampen er med tiden blitt en obligatoriske del av studentenes utdanning. Innovasjons- og entreprenørforsker Lars Ueland Kobro sier det er viktig at studenter tidlig tilegner seg en innovasjonsholdning mens de studerer. 

– Etter mange år på skolebenken har de fått en ryggmargsrefleks som gjør at de alltid søker etter det riktige svaret. Men i arbeidslivet må man stort sett jobbe med oppgaver som ikke har en eksisterende fasit. De trenger å venne seg til å ta utgangspunkt i stadig nye situasjoner og behov for så å skape en god løsning.

Kobro beskriver innovasjonscamp som en forberedelse på de kommende tre bachelorårene – og på arbeidslivet etterpå. 

– Det er et allment fenomen at vi tror vi er flinke når vi kommer kjappest mulig opp med et svar. Men ved å løpe raskest mulig mot løsninger, glemmer man ofte hvilket behov som skal løses. Og det gir som regel dårlige svar. Gjennom campen ønsker vi derfor å lære studentene verdien av å først reflektere over behov og stille kritiske spørsmål til selve oppgaven, og slik finne bedre veier til gode og ofte originale løsninger. Det skjer best gjennom tverrfaglig arbeid. Det er ikke sant at like barn leker best – det er i alle fall slik at ulike barn skaper mest.

Innovasjonscamp USN campus Porsgrunn. foto.

Kobro fremstiller tverrfaglighet som en nøkkel til god innovasjon.

– Når vi jobber tverrfaglig får vi inkludert flere perspektiver, og dette bidrar til en bedre refleksjonsprosess. Samskaping er en motkraft til forhastede slutninger.

LES OGSÅ: USN-studenter med på å utvikle ny app

Disse vant konkurransen

Vinner av innovasjonscampen er gruppen som besto av Hanne Jansen (sykepleie), Malin Bredholt (vernepleie), Linn Sørø Olsen (sykepleie), Jenny Brynhildsen (barnevernspedagogikk), Kate Bukhalo (barnevernspedagogikk) og Ida Sophie G. Rasmussen (barnevernspedagogikk). 

De løste valgte oppgave 4, og presenterte som løsning en funksjonalitet koblet opp mot Snapchat, som skal varsle brukeren før den sender ut et seksualisert bilde av seg selv. Løsningen vil be avsender tenke seg om i 30 sekunder, og dermed fungere som en brems, før send-funksjonen vil aktiveres. 

Juryen la vekt på at gruppen hadde en gjennomarbeidet forretningsplan med finansieringskalkyle, markedsføringsaktiviteter og plan for implementering og drift.

innovasjonscamp usn campus Porsgrunn. foto.

Innovasjonscamp i Porsgrunn

Innovasjonscamp for sykepleie og sosialfag er en idékonkurranse som er integrert i studieprogrammet til 1. årsstudenter på sykepleie-, vernepleie- og barneversnutdanningene ved USN. Innovasjonscamper ved USN har oppstått som følge av et samarbeid mellom universitetet og Ungt Entreprenørskap.

Under den to dager lange innovasjonscampen har studentene jobbet sammen i tverrfaglige grupper, der løste oppgaver gitt av eksterne oppdragsgivere. Årets oppdragsgivere var Blå Kors Borgestadklinikken og Stigeråsen barneskole i Skien kommune. Tema for årets konkurranse var sosiale medier.

Oppdragene: 

1.    Hvordan kan barn og ungdom utvikle god digital dømmekraft og slik bli trygge brukere av sosiale medier?
2.    Hvordan kan man forebygge negative konsekvenser av dataspill hos barn og unge? 
3.    Hvordan kan vi som jobber med aldersgruppen (skole, helsestasjoner, barnevern osv.) bidra til å skape et miljø blant barn og ungdom som oppfordrer til en inkluderende og raus bruk av sosiale medier?
4.    Hvordan kan vi sikre at barn og unge er i stand til å sette grenser i forhold til deling av seksualiserte bilder av seg selv og andre?