Samskaping

Alt nytt er ikke innovasjon. For at en ny løsning skal kunne kalles innovasjon - eller i vårt tilfelle: en sosial innovasjon - skal den løse et identifisert sosialt problem.


Å løse et sosialt problem på en ny og nyttig måte som kan nyttiggjøres handler både om kreativitet og entreprenørskap. Sosial innovasjon krever derfor som regel et samspill – et lagspill.

I arbeid med sosial innovasjon involveres ofte mennesker som kjenner problemets følger på egen kropp eller i eget liv. Sluttbrukere av sosiale velferdstjenester er aktive og myndige ressurser i innovasjonsprosessene. Slikt arbeid skaper derfor demokratiske verdier og gir en forståelsen av det aktuelle problemfeltet på en annen måte enn når personer med en fagprofesjonell kjennskap til problemet designer løsningene alene. I sosial innovasjon er derfor samskaping en sentral forutsetning. Menneskers erfaringsbaserte kunnskap er sidestilt med faglig kunnskap. Involvering av livserfaring og brukerkompetanse kan bidra i samskapende sosial innovasjon tre ganger. Først gjennom en ny orientering av hvordan problemet skal forstås, deretter i planlegging og design av nye løsninger, og så eventuelt i selve gjennomføringen av de nye løsningene.

La oss gjøre det sammen!

I håndboka La oss gjøre det sammen skiller vi mellom tynn og tykk samskaping, hvor tynn samskaping i sosialt innovasjonsarbeid begrenses til planlegging og design av løsninger (co-creation). Tykk samskaping er preget av at den brede samskapingen fortsetter over i «maskinrommet» - i en produksjon og leveranse av tjenestene (co-production).

Film om samskapende sosial innovasjon

Filmen nedenfor illustrerer hva samskapende sosial innovasjon er på en enkel og god måte. 

 

En samskapende profil

En samskapende profil på sosialt innovasjonsarbeid bidrar til å utvikle både tversektorielle, tverrfaglige og demokratiske verdier. Først når nye ideer fører til varig løsning av et identifisert sosialt problem – når løsningen er implementert og viser seg å virke - er det en sosial innovasjon. En innovasjon er derfor både ny og nyttig, og derfor blir den ofte nyttiggjort. Det siste, nyttiggjøringen, er den entreprenørielle dimensjonen i innovasjonsarbeidet.

Kontakt oss for mer informasjon om samskapende sosial innovasjon!

Tilbake til SESAM hovedside

Kontakt SESAM for samskapende sosial innovasjon

Ønsker du å samarbeide med SESAM innenfor samskapende sosial innovasjon? Eller ønsker du mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med samskapende sosial innovasjon?

Kontakt oss!

La oss gjøre det sammen!

Les håndboka om samskapende sosial innovasjon