Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap, fra prosjektet "En u-sving til egen bolig", der SESAM deltok i samskapingen for å bedre boligsituasjonen for innbyggere i Larvik.
Sosialt entreprenørskap, fra prosjektet "En u-sving til egen bolig", der SESAM deltok i samskapingen for å bedre boligsituasjonen for innbyggere i Larvik.

Sosialt entreprenørskap dekker egentlig to ting. Det ene er betegnelse på et fenomen; en type aktivitet i velferdssamfunnet – det andre er betegnelsen på en form for organisert virksomhet, en formell virksomhet.


Hva er sosialt entreprenørskap?

Det norske begrepet sosialt entreprenørskap dekker egentlig to ting. Det ene er betegnelse på et fenomen; en type aktivitet i velferdssamfunnet – det andre er betegnelsen på en form for organisert virksomhet, en formell virksomhet. I mange språk finnes det språklige skiller mellom de to; på engelsk kalles det siste social enterprise, mens det første er social enterpreneurship. På dansk kalles det socialøkonomiske virksomheder, drevet av sosialt enterpreneurskab.

Sosialt entreprenørskap på norsk, som fenomen og aktivitet knytter seg til innovasjonens siste fase, implementeringen. Sosialt entreprenørskap sikrer nye ideer og løsningene på sosiale problemer, en praktisk, nyttig og varig sosiale verdi.

Sosial innovasjon sikres gjennom organisatorisk modell

Den sosiale innovasjonen sikres varig verdi gjennom en organisatorisk modell, det som på engelsk kalles social enterprise. For å unngå å måtte samle inn gaver eller ekstraordinære prosjektbidrag til stadighet, utvikler virksomheten en økonomisk modell med bærekraft over tid.

Entreprenørskapets økonomiske modell kan bygge på ulike inntekter: salg av varer eller tjenester, inkludering av personer i arbeidsmarkedet, eller gjennom annen innsats bidra til at personer/grupper ikke lenger har bruk for, eller i vesentlig grad har mindre bruk for offentlig hjelp eller bidrag. Den økonomiske modellen er alltid et middel for å oppnå sosial verdi. Virksomheten har derfor ikke to likestilte bunnlinjer, slik det ofte feilaktig hevdes. Et riktigere bilde vil være å si at virksomheten har én «topplinje»: en definert sosial verdi som den strekker seg etter. All annen virksomhet blir utført for å styrke oppnåelsen av denne verdien.

Sikrer ny sosial verdi

Sosialt entreprenørskap sikrer ny sosial verdi gjennom å introdusere og implementere nye løsninger på identifiserte sosiale problemer. Personer med egenerfaringer har en selvstendig posisjon som kunnskapsressurs og produsent eller medprodusent i virksomheten, og arbeidet er organisert på en slik måte at det får varig verdi og en robust eksistens uten avhengighet av gaver, almisser eller stadig nye ekstraordninære bidrag til drift.

Ønsker du mer informasjon om sosialt entreprenørskap?

Kontakt oss!

 

Tilbake til SESAM hovedside

Lær mer om sosialt entreprenørskap