Menneskerettigheter, medborgerskap og mangfold (MMM)

Illustrasjonsfoto

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) ønsker bidra til systematisk fagutvikling for morgendagens samfunn. Økende globalisering og økt mobilitet i samfunnet vil kreve økt kunnskap om utdanning i et interkulturelt og multikulturelt perspektiv.


(In English)

Menneskerettigheter, medborgerskap og mangfold i profesjonsutøvelse er et strategisk satsningsområde ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Kunnskap er et viktig vern mot framveksten av vold, rasisme, ekstremisme, fremmedfrykt, forskjellsbehandling og intoleranse. Yrkesutøverne møter i økende grad nye utfordringer knyttet til menneskerettigheter i et stadig mer mangfoldig samfunn. Mange av utfordringene handler om den rollen profesjonsutøvere har i velferdsstaten, deres evne til å håndtere mangfold, etiske dilemmaer, samt demokratiske og menneskerettslige utfordringer. 

Vi utgjør et stort tverrfaglig miljø som arbeider med tematikken, både som forskere og inn i utdanningene ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskergruppens målsetting er å frembringe ny kunnskap om hvilke komplekse problemstillinger samfunnet og profesjonsutøvere møter, samt utvikle nye metoder for å adressere dette på en effektiv måte. 

Forskergruppa MMM ble etablert i 2014 etter flere års forskning på feltene menneskerettigheter og mangfold ved de tidligere Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold som i 2014 ble slått sammen til Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Forskergruppa har nå også fått med ledende forskere fra tidligere Høgskolen i Telemark. Forskergruppa MMM utvikles i tråd med forskningsstrategiene ved det nyetablerte Høgskolen i Sørøst-Norge (USN), som fremmer kunnskap og ferdigheter om velferd, menneskerettigheter og sosial innovasjon. 

Informasjon til UH-sektoren

Informasjon til skolesektoren

Aktivitetskalender

Publiseringer fra forskergruppen

Prosjekter:

* Forskning - Kompetanse for mangfold

* Kompetanse for mangfold i Vestfold (2017-2018)

Kompetanse for mangfold i Telemark (2016-2017)

Kompetanse for mangfold i Buskerud (2015-2016)

* Mangfald i lærarutdanning

* Lærerstudenters syn på mangfold

* Demokrati i hverdagen

URNAMI

Flerkulturelt verksted

Ungdom med kort botid