Menneskerettigheter, medborgerskap og mangfold (MMM)

Illustrasjonsfoto

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønsker bidra til systematisk fagutvikling for morgendagens samfunn. Økende globalisering og økt mobilitet i samfunnet vil kreve økt kunnskap om utdanning i et multikulturelt perspektiv.


(In English)

Menneskerettigheter, medborgerskap og mangfold i profesjonsutøvelse er et strategisk satsningsområde ved Universitetet i Sørøst-Norge. Kunnskap er et viktig vern mot framveksten av vold, rasisme, ekstremisme, fremmedfrykt, forskjellsbehandling og intoleranse. Yrkesutøverne møter i økende grad nye utfordringer knyttet til menneskerettigheter i et stadig mer mangfoldig samfunn. Mange av utfordringene handler om den rollen profesjonsutøvere har i velferdsstaten, deres evne til å håndtere mangfold, etiske dilemmaer, samt demokratiske og menneskerettslige utfordringer. 

Vi utgjør et stort tverrfaglig miljø som arbeider med tematikken, både som forskere og inn i utdanningene ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forskergruppens målsetting er å frembringe ny kunnskap om hvilke komplekse problemstillinger samfunnet og profesjonsutøvere møter, samt utvikle nye metoder for å adressere dette på en effektiv måte. 

Forskergruppa MMM ble etablert i 2014 etter flere års forskning på feltene menneskerettigheter og mangfold ved de tidligere høgskolene i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskergruppa MMM utvikles i tråd med forskningsstrategiene ved det nyetablerte Universitetet i Sørøst-Norge (USN), som fremmer kunnskap og ferdigheter om velferd, menneskerettigheter og sosial innovasjon. 

Informasjon til UH-sektoren

Informasjon til skolesektoren

Aktivitetskalender

Publiseringer fra forskergruppen

Prosjekter:

Human Rights and Reconciliation in a Post-Conflict Multicultural Society

Shaping Culture

Forskning - Kompetanse for mangfold

* Utviklingsarbeid - Kompetanse for mangfold (2013-2018)

* Mangfald i lærarutdanning

* Lærerstudenters syn på mangfold

* Demokrati i hverdagen

Flerkulturelt verksted

Ungdom med kort botid