Kompetanse for mangfold

Gjennom en femårig satsning skal tilsatte i universitets- og høgskolesektoren, barnehager og skoler få tilbud om å øke kompetansen på utfordringer som minoritetsspråklige barn, unge og voksne møter i opplæringen.


Kunnskapsdepartementet har initiert et kompetanseløft for mangfold. Prinsippene som ligger til grunn for dette prosjektet skal bidra til et godt utdanningsløp for alle barn, unge og voksne i Norge. Oppdraget gitt til Utdanninsdirektoratet er basert på Meld. St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk: Mangfold og fellesskap.

2014-2017: I denne perioden er det kompetansen hos tilsatte i barnehager og skoler som er i sentrum. Mer informasjon finnes her. Høyskolene bistår i kompetansehevingen. Heidi Biseth leder HSNs arbeidet i perioden 2014-2016. Tuva Skjelbred Nodeland er faglig koordinator i 2016-2017.

2017: Vestfold fylke skal inn i sin andre runde med Kompetanse for mangfold.

2016-2017: Fase 2 i Telemark fylke foregår i kommunene Kragerø, Nome, Notodden og Tinn. Arbeidet forberedes i samarbeid med Fylkesmannen i Telemark. Kari Krogstad, Ragnhild Evensen, Terje Melaas, Tony Burner, Mailin Alsø, Guro Hansen Helskog, Åsmund Aamaas, Susan Lyden og Tuva Skjelbred Nodeland arbeider som prosessveiledere i barnehager, skoler og voksenopplæringer i Telemark.

2015-2016: Høgskolen i Buskerud og Vestfold samarbeidet med Fylkesmannen i Buskerud om prosjektet. Buskerud fylkeskommune, Lier kommune, Nedre Eiker kommune og Ringerike kommune var med. Heidi Biseth, Ragnhild Evensen, Guro Hansen Helskog, Susan Lyden, Åse Lund, Tony Burner, Thor Christian Bjørnstad og Kristin Gregers Eriksen var prosessveiledere i barnehager, skoler og voksenopplæringene i Buskerud.

2014-2015: Høgskolen i Buskerud og Vestfold samarbeidet med Fylkesmannen i Vestfold om prosjektet. Vestfold fylkeskommune, Re kommune, Horten kommune og Tønsberg kommune var involvert i prosjektet. Heidi Biseth, Ragnhild Evensen, Guro Hansen Helskog, Åse Lund, Susan Lyden, Maria Moskvil, Tor K. Sanna og Inge Vinje ved høyskolen arbeidet som prosessveiledere ut mot barnehagene og skolene i Vestfold.

2013-2016: Kompetanse for mangfold har støttet kompetanseutvikling hos de som arbeider med lærerutdanning. HSN samarbeider i Oslofjordregionen. Heidi Biseth ved HSN ledet arbeidet fra august 2014. Avslutningskonferanse ble avholdt i Drammen 25. mars 2015, men arbeidet fortsetter ut 2016 i samarbeid med Oslo/Oslo Nord-regionen.

I tillegg utføres det et omfattende forskningsprosjekt i Kompetanse for mangfold. Målet med forskningen er å undersøke hvordan pedagoger forstår mangfold og tilrettelegger undervisnings- og læringsaktiviteter tilpasset barn og ungdom.

Regjeringens prinsipper for Kompetanse for mangfold.