Stor oppslutning om PopUp i Kongsberg

Etter initiativ fra forskergruppen vår har det blitt arrangert PopUp i Kongsberg. Dette er et samarbeid mellom Kongsberg kommune, Kongsberg Næringsforum og USN. Arbeidet er blitt ledet av førsteamanuensis Jon Hovland Honerud.


Formålet fra forskningsståsted har vært å sikre erfaringsgrunnlag om hvordan PopUp-konseptet som metode både for byens næringsliv, virksomhetsetablering og læring, og er del av et større forskningsarbeid om entreprenøriell orientering og drivere for entreprenørskap.

I tillegg er det et formål å bidra til styrket entreprenørskapskultur og virksomhetsetableringer. Arbeidet ble støttet økonomisk av Buskerud Fylkeskommune, og det har vært tett samarbeid med både gårdeier og Laagendalsposten. Lokalene som ble valgt ligger i en handlegate med flere små butikker, tett ved gågaten og kjøpesenteret.

Det har vært stor variasjon i både konsept og kundegrupper, men totalt sett har deltakerne fått både solid erfaring, og en kanal for markedsføring og utprøving. For flere av aktørene er PopUp del av en mer generell flerkanal-strategi. Det er mye som tyder på at et tilsvarende konsept kan være nyttig for flere, og at det antagelig kan egenfinansieres så sant det finnes en aktiv arbeidsgruppe som bistår med koordinering og synliggjøring. På det praktiske plan har vi også erfart at en uke stort sett er tilstrekkelig. Enkelte aktører fikk to uker ettersom vi anså at de trengte tid til synliggjøring, men dette viste seg ikke å være nødvendig.

PopUp Kongsberg har holdt åpent fra 23 april til 24 juni i år. Totalt har de seks PopUp-deltakere omsatt for i overkant av 200 000, og det er registrert i overkant av 5000 besøk i butikken i løpet av perioden. De seks deltakerne har vært SwT Design, Makronpikene, Amberley Cosmetics, Dustbox, Cera og BangBangDesign.

Aktuelle lenker: