Prosessikkerhet, forbrenning og eksplosjoner

Flammer

En forutsetning for vårt moderne samfunn er tilgang på energi. Denne energien produseres, transporteres, lagres og konverteres på ulike måter og i ulike former. Dersom energi kommer på avveie og blir frigjort hurtig kan det skje alvorlige ulykker i form av branner og eksplosjoner.


Hva forsker vi på?

Vi forsker på eksplosjoner og andre hurtige fenomener hvor strømning, varmetransport og kjemiske reaksjoner er kontrollerende. Målet er økt sikkerhet i samfunnet. For å kunne redusere risikoen og konsekvensene for ulykker er kunnskap en forutsetning. Spesielt på den tekniske siden er det mangler på denne kunnskapen.

Forskningsdisipliner

Vi jobber innen tre hovedområder i) eksperimentelle undersøkelser, ii) numeriske beregninger (CFD) og iii) bildebehandling. Til de eksperimentelle undersøkelsene anvender vi avansert måleutstyr. Vi kan måle trykk hvert millionte dels sekund og vi kan ta film (video) med opptil 5 million bilder i sekundet. For å studere sjokkbølger, koking og forbrenningsbølger er dette nødvendig måleutstyr. Vi har utviklet egne numeriske beregningsprogrammer som kan simulere eksplosjoner. For å kunne nyttiggjøre oss av den enorme mengden informasjon vi får fra høyhastighetsfilmer utvikler vi numeriske koder for bildebehandling.

Samarbeidspartnere og nettverk

Forskningsgruppen har en naturlig tilknytning til andre nasjonale samarbeidspartnere som:

  1. Statoil: En rekke prosjekter er og har vært finansiert av Statoil. Disse prosjektene har vært problemstillinger knyttet til drift og utvikling av Statoil sin aktivitet.
  2. IEA-HIA Task 31 H2 safety / Norges Forskingsråd: Samarbeid knyttet til hydrogensikkerhet gjennom felles deltagelse som nasjonale representanter i det Internasjonale Energibyrået (IEA) i HIA (Hydrogen Implementing Agreement) Task 19 og Task 31 (Hydrogen Safety)
  3. Forsvarsbygg: Jevnlig samarbeid knyttet til ulike prosjekter knyttet til aktuelle problemstillinger.
  4. Norske sikkerhetsmiljøet (CMR-GexCon, ComputIT, Statoil, : Samarbeider om bruk og resultater knyttet til dråpestudier for Statoil)
  5. Norsk Hydrogenforum. (HyOp, Hexagon, m.fl.)
  6. Image Processing Network Norway (Ledet av UiB).
  7. Næringslivet i Grenland (Yara, Kebony, Schlumberger, Grenland Energy, Statoil, Ineos, Tel-Tek, Prosjekt Invest m.fl.)

Pågående forskningsprosjekter:

Måling av vanndråper fra offshore deluge (Statoil)
SE VIDEO: YouTube

Dette prosjektet er et 4 årig PhD-prosjekt hvor vi skal måle dråpestørrelser og hastigheter i vannspray fra dyse som blir bruk på offshore plattformer . Vi filmer nå dråper med diameter ned til 0,03 mm ved hjelp av høyhastighetsvideo og en kraftig laserblitz som blinker kontinuerlig 12 000 ganger i sekundet. For å analysere bildene fra high speed filmen bruker vi avansert matematikk til bildebehandling. Resultatene av disse forsøkene skal benyttes i beregningsprogrammer som analyserer konsekvensene av branner og eksplosjoner i industrien (CMR-GexCon og ComputIT).

Hydrogen sikkerhet (IEA/NFR)

Sammen med CMR-GexCon er vi nasjonale representanter i det Internasjonale Energibyrået (IEA) i HIA Task 19 og Task 31 de siste 9 årene. Vi studerer overgang fra deflagrasjon til detonasjon i homogene og inhomogene hydrogen-luftskyer. En PhD-student disputerer ved årsskiftet. Vi arbeider nå med en videreføring av dette prosjektet i 2015.

CO2-sikkerhet og CO2-BLEVE

Vi har to Ph.D. studenter innen dette feltet. De ser på kokeprosessen når flytende CO2 ekspanderes til atmosfærisk trykk.

Forbrenningsegenskaper til blandinger (Kebony)

Eksperimentelle undersøkelser av forbrenningsegenskaper til prosess-strømmer

Gasseksplosjoner – Overgang fra deflagrasjoner til detonasjoner

Eksperimentelle og numeriske undersøkelser av overgang fra deflagrasjon til detonasjon(DDT).

Tåkeeksplosjoner (Lloyds Reg. Energy and Statoil)

Vi vil undersøke dråpedannelse, spredning og forbrenning av tåkeskyer.

Li-ion batterier (Grenland Energy)

Testing av stabilitet til Li-ion batterier.

Leder av forskningsgruppa

Medlemmer