Møt forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge  - på ditt lokale bibliotek.

Vi trenger kunnskap, og den behøver ikke være gjemt bort i lærebøker og auditorier. En time på en lørdags formiddag er alt du trenger for å lære noe nytt. USNs forskere forteller på en lettfattelig måte om temaene som de er eksperter på. Kunnskapen deres er kvalitetssikret gjennom årelang forskning, og vurdering av andre eksperter.

På Lørdagsuniversitetet kan du høre foredrag om aktuelle temaer og bli med på diskusjonen etterpå.  Det er fint å kunne møtes og lære noe nytt, gjennom et kunnskapsbasert ordskifte.

Petter Aasen - kvadratbilde Petter Aasen, rektor og inititativtaker

De planlagte arrangementene våren 2020 er foreløpig avlyst, på grunn av koronavirus-pandemien. Nye arrangementer vil bli publisert, når situasjonen tillater denne type arrangementer igjen.

Se hva som skjer


Lørdagsuniversitetet Ringerike: Hvor ble det av vinteren? Om naturlig og menneskeskapt drivhus-effekt.
Lørdagsuniversitetet Tønsberg: Den andre veien til Stillehavet: Jakten på Nordøst- og Nordvest-passasjen
Lørdagsuniversitetet Tønsberg: CO2-fangst som bidrag til å nå 2-graders eller 1,5-gradersmålet
Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Hvor ble det av vinteren? Om naturlig og menneskeskapt drivhus-effekt.
Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Trening som medisin
Lørdagsuniversitetet Skien: Hvor ble det av vinteren? Om naturlig og menneskeskapt drivhus-effekt.
Lørdagsuniversitetet Skien: J.R.R. Tolkien + filmvisning
Lørdagsuniversitetet Skien: Å dele bekymringer med hjemmesykepleien
Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Arv og miljø
Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Banebrytende teknologi for en bedre verden
Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle
Lørdagsuniversitetet Tønsberg og Færder: Gjenstandsfunn under golvet i norske middelalderkirker
Lørdagsuniversitetet Tønsberg og Færder: J.R.R. Tolkien – Mytenes mann
Lørdagsuniversitetet Ringerike: Trening som medisin
Lørdagsuniversitetet Ringerike: Sapiens: en kort historie om mennesket
Lørdagsuniversitetet Ringerike: Dyr til nytte, glede og besvær
Lørdagsuniversitetet Tønsberg og Færder: Sykt perfekt – ungdom, fysisk aktivitet og helse