EU-nettverk Sørøst-Norge

29

EU-nettverk Sørøst-Norge har som hovedmål å stimulere offentlig sektor, privat sektor og akademia til å hente midler fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Konkurransedyktige EU-søknader utvikles sjelden alene og utav tilfeldigheter – for å lykkes arbeider vi strategisk med å etablere regionale samarbeidsstrukturer på tvers av sektorer. Fra 2018 er partnerne i nettverket Viken Fylkeskommune, Vestfold og Telemark Fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). USN har prosjektledelsen i nettverket.

Aktuelt