From double trouble to dual recovery

Dette forskningsprosjektet (2017-2021) omhandler recovery-orientert rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser og som bor i kommunale botiltak. Beboere, ansatte og forskere samarbeider om gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet har et aksjonsforskningsdesign med både kvalitative og kvantitative komponenter. Forskningsprosjektet er i sin helhet finansiert av Norges Forskningsråd, gjennom programmet God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering.

 

Prosjektet består av tre faser