Forskersamling ved Lunds universitet

Deltakere på kollokvium i Lund

Temaet på forskersamling 13. og 14. desember 2018 var et tidsperspektiv, da-, nå- og framtid. Her ble det diskutert og pratet om aktuelle pedagogiske og metodiske spørsmål innen kunnskapsområdene veiledning, høgskole- og arbeidslivspedagogikk og praksisnær forskning.


Deltakerne bidrog med spørsmål/erfaring fra egen praksis (nåtid), professorene emeritus/emerita bidro med historikk og tilbakeblikk (datid). Tilsammen diskuterte deltakerne framtidens strategiske pedagogiske utfordringer innen forskning og utdanning (framtid).

Deltagere

Deltagare fra Universitetet i Sør-Øst Norge:

 • Eva Bjerkholt, professor pedagogikk
 • Knut-Rune Olsen, lektor pedagogik
 • Janne Madsen, professor pedagogik
 • Fride Lindstøl, lektor kunst, design og drama
 • Jannike Bakke, lektor norsk
 • Trine Ørbæck, lektor pedagogik/idrettsvitenskap
 • Eva Maagerø, professor litteraturvitenkap
 • Hanne Kjeang Amdahl, programsekretær
 • Tina Kindeberg, proffessor og programleder for prosjektet ”Det er lærer du ska bli…”

Forskere/lærere fra den pedagogiske avdelingen ved Lunds universitet:

 • Carola Aili, docent
 • Barbara Schulte, docent
 • Glen Helmstad, lektor
 • Fredrik Sandberg, docent
 • Elisabeth Porath Sjöö, lektor

Inviterte professorer:

 • Elsie Anderberg, pedagogik
 • Jitka Lindén, psykologi
 • Lennart Svensson, pedagogik
 • Åsa Lindberg fra Sand utdanningsvitenskap