Skriveseminar i Alora

19.-25. mai 2019 var syv av medlemmene i forskergruppen samlet til skriveseminar i en av Andalucias hvite byer, Alora.


Formålet med reisen var å styrke det faglige samholdet i gruppen og støtte hverandre i arbeidet med å utvikle vitenskapelige tekster på grunnlag av data hentet inn i pilotfasen i forskningsprogrammet.

Deltakerne arbeidet enkeltvis og i grupper, og hver arbeidsdag ble avsluttet med en plenumsøkt fra kl.18-20 der vi drøftet faglige problemstillinger knyttet til arbeidet med tekstene og det videre forskningsarbeidet i programmet.

Oppholdet var svært produktiv og vellykket, og vi ser fram til en tilsvarende samling våren 2020!