Publisering

Publikasjoner. Foto.

En essensiell del av forskningsformidlingen vår er publisering i vitenskapelige kanaler som tidsskrifter, bøker med mer.


Alle publikasjoner ved USN registreres i det norske forskningsinformasjonssystemet, CRISTIN. På bibliotekets sider finner du oversikt over hvilke retningslinjer som gjelder for publisering ved USN, og svar på spørsmål om alt fra APA til CRISTIN.

Nyttige informasjon om publisering på bibliotekets nettside