Elin Kjelle

Elin er utdannet radiograf og er førsteamanuensis ved radiografutdanningen i Drammen.


Elin har master i tjenesteutvikling innen klinisk helsearbeid fra 2011 og har nylig fullført doktorgradsarbeidet sitt ved USN. Hun har blant annet forsket på organisering av røntgentjenester til sykehjemsbeboere, men har også interesser innenfor strålevern og kvalitetssikring i helsevesenet.

Mine foredrag:

Røntgen på hjul – fra Marie Curie til dagens sykehjemsbeboere

Foredraget er basert på funn fra doktorgradsprosjektet Mobile røntgentjenester til sykehjem. Marie Curie tok initiativ til å få røntgen på hjul, og i våre dager tar vi i bruk samme tankegang og reiser ut med røntgenapparatene igjen. Foredraget handler om organisering av røntgentjenester, hvordan ledere i helsevesenet kjemper for gode tjenester til pasientene og hvordan omorganisering kan gi bedre og billigere helsetjenester.

Elin Kjelle

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Drammen

 

Kontakt

Interessert i foredraget?

Kontakt Elin Kjelle for å gjøre en avtale.