Hospiteringsordninger innenfor profesjonsutdanningene

USN Profesjon er målområde 3 i utviklingsavtalen mellom universitetet og Kunnskapsdepartementet. USN Profesjon skal koble, styrke og videreutvikle samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet. Ny, relevant og forskningsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanningen skal utvikles gjennom samarbeidet.

USN Profesjon. Eplelogo.

USN Profesjon skal koble, styrke og videreutvikle og samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet. USN vil som en viktig del av USN Profesjon legge til rette for gjensidige hospiteringsordninger. Formålet med ordningen er å gjøre undervisningen ved USN mer profesjonsrettet, praksisnær og relevant. Videre skal den bidra til kunnskap, kjennskap og tillit mellom universitetet og arbeidslivet.

Ordningen er både for tilsatte ved universitetet og for tilsatte i praksisfeltet. Den skal bidra til at fagpersonalet ved begge instanser har god kjennskap til hverandres ansvar- og arbeidsoppgaver, og bidra til økt legitimitet. Ordningen er også tenkt å være relasjonsbyggende og kan kanskje bli en spennende start på et videre samarbeid både innen undervisning og forskning.

Hospitanten skal delta i de alminnelige arbeidsoppgavene ved virksomheten og kan fungere som en ekstra ressurs.