Arbeidslivet trenger flere ingeniører

Tre ingeniørstudenter sitter ved pulten og jobber på et prosjekt.
Arbeidsmarkedet for ingeniører og teknologer er svært godt.

Nyutdannede ingeniører og teknologer møter et strålende arbeidsmarked. Over nitti prosent er i jobb fem måneder etter studiene, og de fleste har jobben i boks før studiene er avsluttet.

Det viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse for 2019. Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) er Norges største forening for naturvitere og teknologer med mastergrad.

Den ferske undersøkelsen måler status blant foreningens nyutdannede medlemmer fem måneder etter studieslutt.

Over 91 prosent av alle som avsluttet studiene sommeren 2019 var i arbeid fem måneder senere. Antallet som rapporterte at de var ledige var under sju prosent. To prosent valgte å gå videre med studier.

Til sammenligning rapporterte over 16 prosent at de var ledige i 2016, da krisen i oljesektoren hadde rammet arbeidsmarkedet. Ledighetstallene nærmer seg nå nivået fra før oljekrisen, da ledigheten fem måneder etter studieslutt lå på fem prosent.

– Etterspørselen etter teknologisk og realfaglig kompetanse er igjen stor, og dette viser at de som velger en høy utdanning innen disse fagene velger lurt. De aller fleste er i jobb kort tid etter avsluttede studier, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.