Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Tilrettelegging og studentstøtte Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Studentdemokratiet Campuskontakter Gaveprofessorater Strategi og visjon Biblioteket IT-tenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Krigen i Ukraina Campusene Drammen Kongsberg Notodden Porsgrunn Rauland Ringerike Vestfold Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene Drammen Kongsberg Notodden Porsgrunn Rauland Ringerike Vestfold
en Meny close

Nettverk for Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Velkommen til nettsiden for dette nettverket som har som mål å inspirere ansatte i universitets- og høyskolesektoren i arbeidet med Kompetanseløftet. Som partner i Kompetanseløftet har sektoren en sentral rolle i dette arbeidet, hvor målgruppen er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene som inngår i laget rundt barna og elevene.

En spire gror

Nettverket er en arena for å dele forskning, utveksle erfaringer og utvikle institusjonenes egen praksis knyttet til kompetanseutvikling og partnerskap med barnehage- og skolesektoren. Arbeidet i nettverket skal stimulere til utvikling og styrking av det spesialpedagogiske feltet og inkluderende praksis, både i lærerutdanninger, spesialpedagogiske utdanninger og helse- og sosialfaglige utdanninger. Gjennom samarbeid skal nettverket bidra til å bygge ned skillene mellom de ulike profesjonsutdanningene til beste for laget rundt barna/elevene.

Forslagskasse

Har du et forslag på tematikker, foredragsholdere, ønsket innhold på nettsiden eller bare litt ris eller ros?

Send inn ditt forslag

Koordinatorer

USN er koordinator for nettverket. Disse utgjør den faglige styringsgruppen for nettverket:

Slik er vi organisert

Nettverket er organisert i en styringsgruppe som består av de faglige koordinatorene, samt en administrativ prosjektleder fra USN. I tillegg er det opprettet et Arbeidsutvalg med bred faglig deltakelse fra UH-sektoren, samt en representant fra Statped. Arbeidsutvalget utgjør totalt 7 personer:

Arbeidsutvalg

 • Randi Edland Kroken, UiA
 • Ellen Madsen Andenes, HVO
 • Kathrin Olsen, Nord Universitet
 • Kristian Øen, NLA
 • Rolf Bjarne Fasting, OsloMet
 • Unni Synnøve Fuglestad, UiS
 • Inger Larsen, Statped

Styringsgruppe:

 • Marianne S.Tveitnes, UiS
 • Mirjam H.Olsen, UiT
 • Silje Ims Lied, HVO
 • Hilde S.Stokke, USN
 • Hilde Johnsen, Sekretær USN

Arbeidsutvalgets rolle er å bringe inn tverretatlige og faglige tematikker til styringsgruppa. Samt bidra til at utfordringer og muligheter, når det gjelder måloppnåelse innenfor ordningen Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, blir en del av nettverkssamlingene.  

Styringsgruppas rolle er å bidra til at nettverket tar opp faglige og organisatoriske utfordringer på nettverkssamlingene, som medvirker til måloppnåelse innenfor Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.