Rektorer slår kreftene sammen

Fire rektorer på rekke bak talerbordet på scenen med avtalen foran seg som de signerer.
NY SIGNERING: Arendalsuka 2023 markerer starten på et nytt samarbeid mellom to universiteter og to høyskoler. Her signeres alliansen av rektorene Petter Aasen (USN), Peer Jacob Svenkerud (HINN), Gunnar Yttri (HVL) og Ketil Eiane (Nord). (Foto: An-Magritt Larsen)

USN allierer seg med tre andre flercampusinstitusjoner. Sammen står de sterkere til å skape verdier for samfunnet gjennom utdanning og forskning av høy kvalitet.

Den nye alliansen mellom Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Høgskulen på Vestlandet (HVL), Nord Universitet og Høgskolen i Innlandet (HINN) ble markert under Arendalsuka 15. august.

Etter debatten «Festbrems eller partyfikser – trenger vi regionale universiteter?» signerte de fire rektorene samarbeidsavtalen. 

– Alliansen skal arbeide politisk for å styrke høyere utdanning og forskning som grunnlag for levende og bærekraftige lokalsamfunn gjennom regionalt nærvær, forklarer rektorene Petter Aasen ved USN, Peer Jacob Svenkerud ved HINN, Gunnar Yttri ved HVL og prorektor Kjetil Eiane ved Nord.  

LES OGÅS: Sandra Borch må levere på Hurdalsplattformen 

Vil styrke utdanning i distriktene

Til avtalesigneringen i Arendal stilte samarbeidspartnere og andre interesserte fra næringsliv, organisasjonsliv, utdanning, politikk og forvaltning for å diskutere hvilke ambisjoner brede, regionale universiteter og høyskoler bør ha i årene fremover. Prorektor Anne-Grethe Naustdal ved Høgskulen på Vestlandet ledet debatten.

Den nye alliansen vil synliggjøre og dokumentere betydningen av flercampuskonseptet, som vil si at institusjonene har flere enn ett studiested ute i distrikts-Norge.

Oversiktbilde av publikum med rektorene på scenen i bakgrunn

Slik får store deler av norsk arbeidsliv tilgang til kunnskapsmiljøer som legger til rette for forskningsbasert innovasjon og verdiskaping gjennom lokale samarbeidsprosjekter. 

Aktuelle samarbeidsområder er doktorgradsutdanninger og økt tilgjengeliggjøring av utdanning i hele landet. Desentraliserte og fleksible tilbud skal bidra til at flere kan ta høyere utdanning, også utenom storbyene.

LES OGSÅ: Fra videregående skole til studiestart

Felles utfordringer i by og bygd 

– Vi har erfart at nasjonal politikkutforming, sektorens finansieringsmodell, demografisk utvikling, urbanisering og andre sammensatte utviklingstrekk skaper opphopning av goder og byrder som vanskeliggjør arbeidet med vårt mandat. Alliansen etableres for å gjøre disse problemstillingene kjent, og for å styrke vårt politiske og faglige arbeid, forklarer rektorene.

De har ansvar for til sammen 27 campuser fra Porsgrunn i sør til Stokmarknes i nord, og fra Haugesund i vest til Elverum i øst.

Debattleder Anne-Grethe på scenen med roll-ups fra universitetene i bakgrunnen

Samfunnsmandatet er å bidra til kunnskapsbasert regional samfunnsutvikling basert på langsiktig regionalt nærvær, og tett utdannings- og forskningssamarbeid med arbeidslivet.

Den nye samarbeidsavtalen gjelder foreløpig for tre år, og kan forlenges dersom partene ønsker det. Alliansen er også åpen for samarbeid med andre høyere flercampusinstitusjoner.