USN samarbeider med skoler over hele landet

Elever rekker opp hånda i timen
PRAKSIS: Lærerstudenter ved USN kan dra i praksis over hele landet. Nå signeres avtaler med 557 skoler. Foto: Ingvild Stokka/USN

Flere skoler enn før vil ta imot studenter i praksis. Nå signerer USN avtaler med 557 skoler over hele landet.

Dette skoleåret utløper kontraktene mellom USN og skolene som tar imot praksisstudenter fra grunnskolelærerutdanningene og PPU (praktisk-pedagogisk utdanning). Prosessen med utlysning, rangering og til slutt godkjenning av skoleeiere er ferdig, og i disse dager sendes de nye avtalene ut for signering.

– Vi er veldig glade for at det er så mange skoler i vår egen region som ønsker å være lærerutdanningsskoler og praksisskoler. Vi er også svært fornøyde med at det gode samarbeidet med praksisskoler som vi har i alle Norges fylker, strekker seg over lengre perioder, sier Anne Gwendoline Fængsrud, som er visedekan for grunnskolelærerutdanningene og PPU.

557 skoler og 1036 lærere

Anne Fængsrud er visedekan for GLU og PPU ved USN.Tallene fordeler seg på lærerutdanningsskoler (LU-skoler) og praksisskoler. LU-skolene er de campusnære skolene som inngår i et tettere samarbeid om utdanning, forskning og etter- og videreutdanning (EVU).

Praksisskoler er skoler i egen region knyttet til PPU (primært videregående skoler), eller som befinner seg utenfor USNs region knyttet til nett- og samlingsbaserte lærerutdanninger.

Grunnskolelærerutdanningene (GLU 1-7 og GLU 5-10) har avtaler med 114 LU-skoler og 241 praksisskoler i langt mer enn 100 forskjellige kommuner utenfor USNs region. PPU, som har studenter i praksis i både grunn- og videregående skole, har avtaler med 30 LU-skoler og 172 praksisskoler.

Det betyr at USN inngår avtaler med til sammen 557 skoler.

– Vi er til stede i alle fylker, sier Fængsrud.

I praksisstudiene møter studentene håndplukkede praksislærere, som har et spesielt ansvar for å veilede dem og følge dem opp i praksis.

629 praksislærere er tilknyttet GLU, mens 407 lærere er tilknyttet PPU – til sammen 1036 lærere.

LES OGSÅ: Lærerutdanningen får skryt for digitalt løft og god praksisordning

Tettere samarbeid mellom universitet og skoler

Antallet skoler som ønsker å samarbeide med USN har økt fra forrige søknadsrunde for fire år siden.

– Dette betyr utrolig mye for kvaliteten i praksis. Vi satser på å utvikle dette samarbeidet ytterligere i dialog med skoleeier, rektor og praksislærere – og etter hvert også Utdanningsforbundet i regionen, sier Fængsrud.

Fra 2017 ble femårig lærerutdanning innført. Dette betyr at studentene skal skrive masteroppgaver, og at det dermed har åpnet seg nye muligheter for toveis samarbeid.

– Vi vil også i økende grad samarbeide med lærerutdanningsskolene om masteroppgaver og forskningsprosjekter. Våre studenter kan være med på å kartlegge og skrive oppgaver innenfor områder som skolene er opptatt av å få mer kunnskap om, fortsetter hun.

LES OGSÅ: Drammen er blitt universitetskommune

Lengre avtaler

De nye avtalene er utvidet fra fire til fem år, og skal gjelde fra 2021 til 2026.

– Vi er glade for at de nye avtalene er femårige. Med samarbeid over tid blir både vi og skolene mer relevante og kunnskapsbaserte, sier Fængsrud. Lærerutdanning må bli mer av et samarbeidsprosjekt mellom oss ved USN som utdanner lærere i fem år, og skolene som ansetter dem og har ansvar for kompetanseutvikling i 40 år. 

I tillegg at varigheten på avtalene øker med ett år, fra fire til fem, er avtalene også nivådelt.

Avtale om praksisplasser for lærerutdanningene ved USN signeres av rektor Petter Aasen ved USN og skoleeier i kommune/fylkeskommune.

Særavtale mellom USN og lærerutdanningsskole utdyper roller og ansvar mellom fakultet og grunnskole/videregående skole og signeres av HIUs dekan Per-Ludvik Kjendlie og rektor ved lærerutdanningsskolen.

LU-skole og praksisskole

  • LU-skole: LU står for lærerutdanningsskole. LU-skolene ligger i regionen USN har campuser i, og vi har et ekstra tett samarbeid på flere nivåer om utdanning og forskning, jf. Særavtale mellom USN og lærerutdanningsskole.
  • Praksisskole: Skole som tar imot studenter i praksis, men uten et like tett, forpliktende samarbeid på flere nivåer om utdanning og forskning, som har Tilleggsavtale for praksisskoler.