Servicetorgets serviceerklæring

Denne serviceerklæringen beskriver hva du som student, ansatt eller besøkende kan forvente av servicetorget på campus.

Mål
Servicetorgets hovedmål er å gi alle studenter, ansatte og besøkende ved campus ett sted de kan henvende seg når de har behov for informasjon eller hjelp. Dette vil gi alle en enklere hverdag. Om henvendelse ikke lar seg løse i førstelinjen, vil servicetorget bruke sine tilknyttede kompetansepersoner innenfor de ulike fagfelt for å få til en løsning.

Hva kan du forvente av oss?
At vi møter deg på en høflig og respektfull måte.
At vi alltid forsøker å finne en løsning på dine spørsmål før du går fra servicetorget eller at vi henviser deg til rett ressurs om vi ikke kan hjelpe.
At vi overholder taushetsplikten.