Eivind Thomassen

Eivind Thomassen

Førsteamanuensis

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold ()
Eivind Thomassen er historiker med norsk og europeisk politisk og økonomisk historie som fagormåde. Mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo 2012. PhD samme sted 2021. Oppdragsforsker ved forskjellige institusjoner 2012-17. Førsteamanuensis ved USN fra 2022.

Ansvarsområder

Kompetanse

Nyere norsk og vesteuropeisk politisk og økonomisk historie/bedriftshistorie. Har særlig studert økonomisk politikk, arbeidslivsrelasjoner og olje med vekt på prinsippene og forestillinegene til grunn for politikk, strategi og organisering.

CV

Publikasjoner

Thomassen, Eivind (2022): Uniting Politics and Commerce: Statoil (Equinor) 1972-2001. Scandinavian University Press.

Thomassen, Eivind (2022): Middel og mål: Statoil (Equinor) 1972-2001. Universitetforlaget.

Thomassen, Eivind (2020): The Crude Means to Mastery: Norwegian National Oil Company Statoil (Equinor) and the Norwegian State, 1972-2001. Doktorgradsavhandling, UiO.

Thomassen, Eivind (2020). Taking a Leaf out of OPEC's book? The significance of developing producer country models for state involvement in North Sea oil production, In Giuliano Garavini & Dag Harald Claes (ed.),  Handbook of OPEC and the Global Energy Order.  Routledge.  ISBN 9780367195656.  19.  s 225 - 240

Thomassen, Eivind (2018). Var Odd Aukrust frontfagsmodellens far?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  50(4), s 329- 348 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2018-04-01

Thomassen, Eivind; Øksendal, Lars Fredrik (2017). Modellbyggere: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1967-2017. Pax.

Thomassen, Eivind (2017). Translating central bank independence into Norwegian: Central bankers and the diffusion of central bank independence to Norway in the 1990s. Review of International Political Economy.

Lie, Einar; Kobberrød, Jan Thomas; Thomassen, Eivind & Rongved, Gjermund Forfang (2016). Norges Bank 1816-2016. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1929-2.  541 s.

Lie, Einar & Thomassen, Eivind (2016). A Norwegian fixation: Explaining cheap money in Norway, 1945–1986. Scandinavian Economic History Review.  ISSN 0358-5522.  64(2), s 160- 174 . doi: 10.1080/03585522.2016.1182581

Thomassen, Eivind (2014). Pengemakt - folkemakt: Arbeiderpartiet og kravet om demokratisering av Norges Bank ca. 1920-1949. Arbeiderhistorie.

Thomassen, Eivind (2013). Nytt blikk på Hornsrud-regjeringens fall: Sentralbanken, sosialistene og Securitas. Historisk tidsskrift  92(3), 425-447.