Bernt Øyvind Thorvaldsen

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Bø (2-351)

Ansvarsområder

 • Underviser i norsk språk og i norrøn litteratur i Bø
 • Forskning:  norsk og norrønt  språk, norrøn litteratur og mytologi
 • Nestleder av Samarbeidsnemnda for norrøn filologi 
 • Medlem av redaksjonsrådet for Maal og Minne

Kompetanse

 • norrøn filologi: språk, litteratur og mytologi
 • norsk språk
 • norskdidaktikk
 • retorikk og litteraturteori

CV

Stillinger og utdannelse

2011–. Førsteamanuensis og professor (fra 2016) i norsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
2007–2011. Førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Institutt for språk og litteratur, Høgskulen i Volda.
2006–2007. Førstelektor i norrøn filologi ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
2003–2006. PhD-stipendiat ved Senter for middelalderstudier, Universitetet i Bergen: innenfor prosjektet «The Arrival of Writing».
2003. Lektor i norrøn filologi ved Nordisk institutt (vårsemesteret), Universitetet i Bergen.
2002. Timelærer ved UiB (høsten), kurs om eddadiktet Rígsþula.
2000–2002. Hovedfag (cand. philol.) i nordisk språk og litteratur ved Nordisk institutt. Universitetet i Bergen.
1997–2000. Allmennlærer (cand. mag.), Høgskolen i Agder.

Diverse verv og gjesteforskning

2018–2019. Leder av Samarbeidsnemnda for norrøn filologi
2014–2021. Medlem av redaksjonsrådet for Maal og Minne
2012. (Redaktør) Fjo̧ld veit hon fræða: utvalde arbeid av Else Mundal i samarbeid med redaktørene Odd Einar Haugen og Jonas Wellendorf. Bibliotheca Nordica 4. Oslo: Novus.
2011. Medlem av en komité nedsatt av Nasjonalt fagråd for nordisk språk og litteratur om kompetansekrav til norsklærere. Andre medlemmer er Rune Røsstad (leder) fra Universitetet i Agder og Bjørn Kvalsvik Nikolaysen fra Universitetet i Stavanger.
2011. Gjesteforsker (april–mai), Senter for middelalderstudier, Universitetet i Bergen
2010. Gjesteforsker (februar–mars). Department of Anglo-Saxon, Norse & Celtic, University of Cambridge.
2009–2010. Initiativtaker og leder av prosjektet “Litteratur og historie” ved Høgskulen i Volda
2009–2011. Deltaker i prosjektet “Interfaces of metrics, phonology and syntax”, ledet av Þórhallur Eyþórsson og finansiert av The Icelandic Research Fund.
2009–2011. Representant i Nasjonalt fagråd for nordisk språk og litteratur for Høgskulen i Volda (fra høstsemesteret 2009, medlem av arbeidsutvalget fra mai 2010–juli 2011).
2007–2008. Arrangør av «Forskningsfredag» (sammen med Stephen Dougherty), et månedlig tverrfaglig internseminar om forskning ved Høgskulen i Volda.
2007. (I redaksjon) Den norröna renässansen. Reykholt, Norden och Europa 1150–1300. Reykholt: Snorrastofa, Cultural and Medieval Centre.
2005. Gjesteforsker (vårsemesteret), Department of Anglo-Saxon, Norse & Celtic, University of Cambridge.
2003. (Gjesteredaktør) Nordica Bergensia, nr. 29. Medlem av tidsskriftredaksjonen i vårsemesteret.
2001. Studentrepresentant i styret ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen (vårsemesteret).

Publikasjoner

Nedenfor står et utvalg av foredrag og publikasjoner. Se databasen Cristin for en fullstendig oversikt.

 • "Fagfornyelsen og den norrøne litteraturen" i Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning, red. Mads B. Claudi og Audhild Norendal. Universitetsforlaget 2022.
 • Kapitlene "Språket før norrønt" og "Mellomnorsk" i Norsk språkhistorie for lærarar, red. Ingvil Brügger Budal, Fagbokforlaget 2021. 
 • "The Eddic Formula: Methodological Considerations." Vitenskapelig keynote-foredrag på symposiet The Formula in Oral Poetry and Prose, Universitetet i Tartu, 5.–7. desember 2019
 • "Om litteraturhistorien før litteraturen." Vitenskapelig foredrag på seminaret Litteraturhistoriens hva, hvordan og hvorfor, OsloMet , 14.–15. november, 2019
 • "The Literary Adaptation of Vǫluspá in Hauksbók and Snorra Edda." Vitenskapelig artikkel i Maal og Minne, hefte 1, s. 93–113. 2019. 
 • "Høringsuttalelse om nye kjerneelementer i norskfaget fra Samarbeidsnemnda i norrøn filologi," skrevet i samarbeid med Kristel Zilmer og Ivar Berg, 2018 (bl.a. sitert i VG, Aftenposten, Undervisningsnytt)
 • "Snorre er død! Leve teknikkene!" (Morgenbladet 2018)
 • "Det historieløse norskfaget" (Klassekampen 2018)
 • Språk i skolen (med Ingvil Brügger Budal, Rolf Theil og Ingebjørg Tonne). Publisert på Fagbokforlaget: 1. utgave i 2015, 2. utgave i juni 2018.
 • "The Dating of Eddic Poetry". A Handbook to Eddic Poetry. Myths and Legends of Early Scandinavia. Red. Carolyne Larrington, Judy Quinn og Brittany Schorn, s. 72–91. Cambridge University Press 2016.
 • "Den historiske lesemåten. Om en didaktisk inngang til teksters historisitet med eksempler fra norrøn litteratur". Den moglege sjølvoverskridinga: norskfaget som danningsfag, red. Sveinung Nordstoga og Kirsten Linnea Kruse, s. 37–74. Oslo: Abstrakt forlag 2014.
 • "Deictic Traces of Oral Performance in the Codex Regius Version of Vǫluspá." I Maal og Minne, hefte 2, s. 97–131. 2013.
 • "Mytologi": I Handbok i norrøn filologi, red. Odd Einar Haugen, 464–511. LNUs skriftserie 191. Bergen: Fagbokforlaget 2013.
 • "Om Þrymskviða, tekstlån og tradisjon." I Maal og Minne, hefte 2, s. 142–166, 2008.