Bjørn Ove Grønseth

Instituttleder
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 414)
Bjørn Ove is the Head of Department. His background is from Marketing Management

Ansvarsområder

Undervisnings- og forskningsområder:

  • Markedsføringsledelse
  • Forbrukeratferd
  • Salg og salgsledelse
  • Prisstrategi
  • Destinasjonsutvikling og -ledelse
  • Opplevelsesøkonomi
  • Markedsføringskanaler
  • Nettverk og strategiske allianser 

 

Kompetanse

Mine fagområder er innen markedsføring hvor områder som forbrukeratferd, merkevarebygging, merkestrategi, omdømme, strategi foruten generell markedsføring. Foruten å være aktiv som forsker og publiserer på områder relatert til holdninger, adferd og merkevarer relatert til næringer som varehandel og reiseliv deltar jeg i utredninger, holder foredrag for virkemiddelapparat, næringer og andre institusjoner.  

CV

Utdannet Hovedfagskandidat/Lektor med tilleggsfag fra Høgskolen i Buskerud i 1995. Jeg har også en rekke kurs på doktorgradsnivå fra Norges Handelshøgskole og Forskerskolen i regi av NHH, BI og USN. I 1995 ble jeg ansatt ved Høgskolen i Buskerud og har mitt faste virke ved det som er USN nå. Videre har jeg hatt styreverv ved Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Buskerud og Vestfold og fra COOP Østafjells SA og COOP Norge Handel SA. 

 

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin