Cecilie Enqvist-Jensen

Cecilie Enqvist-Jensen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (405 (Grønland 60))

Ansvarsområder

  • Undervisning i pedagogikk på grunnskolelærerutdanningen 
  • Veiledning på master i utdanningsledelse
  • Deltaker i prosjektgruppe - Pilotering av USN. Prosjekt merittering
  • Deltaker i forskningsprosjektet Høyere utdanning sett innenfra
  • Førsteamanuensis II, UiO, JUS, Centre on Experential Legal Learning (CELL)

Kompetanse

  • Profesjonslæring og kunnskapspraksiser i høyere utdanning
  • Universitetspedagogikk
  • Undervisning og læring i høyere utdanning
  • Kvalitative metoder 
  • Analyser av kunnskapspraksiser i utforskende samarbeid 

CV

Publikasjoner

Enqvist-Jensen, C (2021). Knowledge Practices and Learning Challenges in Legal Education: Examining students’ collaborative work in two undergraduate courses [Doktorgradsavhandling]. Universitetet i Oslo. Doktorgradsavhandling tilgjengelig på DUO.

Enqvist-Jensen, C. (2018). Navigating fluid epistemic spaces: emerging challenges for student knowing and learning in public international law. Studies in Continuing Eduaction 40 (3), 257-272. 

Enqvist-Jensen, C., Nerland, and M., Rasmussen, I. (2017). Maintaining doubt to keep problems open for exploration: An analysis of law students’ collaborative work with case assignments. Learning, Culture and Social Interaction 13, 38-49. doi.org/10.1016/j.lcsi.2017.02.00

Jensen, K., Nerland, M. & Enqvist-Jensen, C. (2015). Enrolment of newcomers in expert cultures: An analysis of epistemic practices in a legal education introductory course. Higher Education. ISSN 0018-1560. doi: 10.1007/s10734-015-9872-z