Cecilie Enqvist-Jensen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (17006)

Ansvarsområder

 • Undervisning i pedagogikk, grunnskolelærerutdanningen (GLU)
 • Veiledning, master i utdanningsledelse og profesjonsrettet master i pedagogikk
 • Deltaker i prosjektgruppe - Pilotering av prosjekt merittering ved USN (2019-2022)
 • Førsteamanuensis II UiO, UV: Senter for læring og utdanning (Link) og JF: Senter for erfaringsbasert juridisk læring (CELL)
 • Deltaker i forskningsprosjektet: Høyere utdanning sett innenfra (HU-viten)
 • Prosjektansvarlig for prosjekt om kollokvieveilederes rolleforståelse (Cell)
 • Forskergrupper: VIPU, USN og HEDWORK, UV/UiO (tilknyttet)

Kompetanse

 • Profesjonslæring og kunnskapspraksiser i høyere utdanning
 • Undervisning og læring i høyere utdanning
 • Universitetspedagogikk
 • Kollegaveiledning
 • Samarbeidslæring
 • Kvalitative metoder
 • Analyser av kunnskapspraksiser i utforskende samarbeid 

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

Enqvist-Jensen, C. (2022). "Hva er en mangel"? - En studie av begrepers mange funksjoner i jusstudenters læringsarbeid. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, 3, 39-52.

Enqvist-Jensen, C. (2021). Knowledge Practices and Learning Challenges in Legal Education: Examining students’ collaborative work in two undergraduate courses [Doktorgradsavhandling]. Universitetet i Oslo. Doktorgradsavhandling tilgjengelig på DUO.

Enqvist-Jensen, C. (2018). Navigating fluid epistemic spaces: emerging challenges for student knowing and learning in public international law. Studies in Continuing Eduaction 40 (3), 257-272. doi.org/10.1080/0158037X.2018.1445984

Enqvist-Jensen, C., Nerland, and M., Rasmussen, I. (2017). Maintaining doubt to keep problems open for exploration: An analysis of law students’ collaborative work with case assignments. Learning, Culture and Social Interaction 13, 38-49. doi.org/10.1016/j.lcsi.2017.02.00

Jensen, K., Nerland, M. & Enqvist-Jensen, C. (2015). Enrolment of newcomers in expert cultures: An analysis of epistemic practices in a legal education introductory course. Higher Education. ISSN 0018-1560. doi: 10.1007/s10734-015-9872-z

Øvrige publikasjoner

Damsgaard, H.L., Aurvoll, C. & Enqvist-Jensen, C. (2022). Meritteringsordningen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Sluttevaluering av pilotprosjekt om merittering (2019-2022). Skriftserie fra Universitetet i Sørøst-Norge. https://hdl.handle.net/11250/3011148

de Lange, Lycke, Skodvin, Strømsø, Fremstad, Stensaker, Enqvist-Jensen, Beck, & Solbrekke.(2015). Egenrapport: Programevaluering - pedagogisk basiskompetanse Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-48964