Denne forskningsgruppa har som formål å utvikle forskningsbasert kunnskap om veiledning i lærerutdanningene, i profesjonsfellesskap og om veiledning for nyutdannede lærere.

Forskningsgruppa Veiledning i profesjon og utdanning (VIPU) har som oppgave å initiere, koordinere og støtte forskningsvirksomheten internt og lede arbeidet i nasjonale og internasjonale forskernettverk.

Gruppa har sirka 40 medlemmer, hvor om lag 25 til enhver tid er aktive forskere som publiserer på nivå 1 og 2 og er aktive i nasjonale og internasjonale forskernettverk. Høsten 2021 ble ph.d.-student Tine Dahlskås Krogen ansatt som vitenskapelig assistent.

Konferanser

NERA 2024

NERA 2024 at Malmö university March 6 - 8, 2024

Adventures of Education: Desires, Encounters and Differences

Important dates:

 • June 15th 2023 – First call for abstracts.
 • September 15th 2023 – Submission of abstracts opens.
 • November 5th 2023 – Deadline for abstract submission. Reviews assigned.
 • December 15th 2023 – Reviews due.
 • February 15th 2024 – Deadline for Early Bird registration
 • February 16th 2024 - Full price registration starts
 • March 6th to 8th 2024 – Conference dates
NERA 2023

NERA logoNERA Conference 2023 15. – 17. March Oslo  

Digitalization and Technologies in Education – Opportunities and Challenges   

Forskningsgruppa ViPU Veiledning i Profesjon og Utdanning var igjen godt representert med symposium og paperpresentasjoner på NERA konferansene. For første gang i år arrangerte forskningsgruppa et eget symposium med tittelen: «Challenging traditional theoretical perspectives on mentoring».

Her er den innledende beskrivelsen av symposiet som ble sendt NERA for fagfellevurdering:

NERA symposium from the research group  ViPU:  Mentoring in teacher education and in teacher profession at the University of South-Eastern Norway

Title: Challenging traditional theoretical perspectives on mentoring 

Presenting the symposium v/Eva Bjerkholt

This symposium challenge taken for granted theoretical perspectives on mentoring by presenting perspectives like opportunities in digital technology, reflections on bodily and emotional experiences in mentoring practice and different theoretical perspectives on the content immanence and transcendence in mentoring. 

The authors are representing a research group ViPU: Mentoring in teacher education and in teacher profession at the University of South-Eastern Norway. The members of the research group are participating in different national and international research networks like NTI and TIME, publishing scientific publications, books and leading different research projects like the Norwegian funded collaborative knowledge research project STEP “Partnership for Sustainable Transition from teacher education to profession. 

The aim of the symposium is to discuss and challenge traditional theoretical perspectives on mentoring. The research group represent different theoretical approaches to mentoring and value diversity, critical thinking and tensions as important accelerators in dialogues and discussions. In Norway different authors have lately challenged the traditional knowledgebase of mentoring by bringing different theoretical perspectives into the field of mentoring. This symposium highlights the importance of complexity and discussions on tensions in the field of ontological and epistemological perspectives.

In this symposium we meet three different theoretical perspectives as example of some of the diversity in the research group. 

Paper 1: Developing digital competence through reflection on bodily and emotional experiences – a teacher educator's experiences, professor Trine Ørbæk. By using theoretical perspectives on the concept of experience (Dewey, 1938) and on concepts of bodily resonance and interbodily interaction (Fuchs 2016, 2017), this paper presentation asks how reflections on bodily and emotional experiences can have impact on the development of teacher educators' digital competence and on mentoring practices.

Paper 2: Stringing mentor-stories – display technologies of starting up mentoring, assistant professor Berit O. Sletten and professor Anna R. Moxnes. This paper elaborates what is forgotten or overseen, and how to develop teaching of new mentors about initial meetings between mentor, mentee and in some case also a third party. 

Paper 3: Different theoretical perspectives on the content of concepts of immanence and transcendence in mentoring, Rut Berle, assistant professor. This paper presents a journey into the discovery and expansion of two concepts that have distinct relevance to mentoring as a phenomenon. The paper is inspired by auto-ethnographic methodology, structured based on discoveries on a journey into the concepts, and theoretical and reflexive fabulations.

Highlights diversity, complexity, and discussions on tensions in the field of ontological and epistemological perspectives in mentoring is important tin the Nordic discourse of mentoring.

 

NERA 2022

NERA 2022, Island, 1.- 3. Juni 2022
NFPF/NERA, the main association for educational researchers in the Nordic countries.
ViPU er sterkt involvert i nettverk 20. Mentoring, Guidance and Counceling, Convener: Eva Bjerkholt, eva.bjerkholt@usn.no 

keyboard_backspace Se våre presentasjoner på NERA 2022

Veiledning som forskningsfelt

Veiledning som kunnskapsfelt kan omtales som en profesjon i profesjonen (Smith & Ulvik, s. 217, 2018), og er knyttet til profesjonsutdanning og profesjonelt arbeid. Internt har forskningsgruppa vår derfor et nært samarbeid med USNs faggruppe for veiledning, som har som sin viktigste oppgave å undervise i veilederutdanninger og kvalitetsutvikle fagfeltet teoretisk og praktisk.

Samarbeidspartnere og nettverk

Forskningsgruppas leder Eva Bjerkholt er leder for det nasjonale nettverket for veiledning av nyutdannede lærere. Hun leder også det nordiske tverrsektorielle nettverket Nordic Teacher Induction: a cross-sectoral network (NTI) som består av lærerorganisasjoner og forskere i de nordiske landene.

Internasjonalt har veiledningsmiljøet ved institutt for pedagogikk utviklet samarbeid om forskning og kunnskapsutvikling med tilsvarende fagmiljøer ved universiteter og høgskoler i Norden og Europa for øvrig. Dette samarbeidet blir kanalisert gjennom Nordic Education Research Association (NERA. Network 25), European Educational Research Association (EERA/ECER, Network 1), Ecologies of Teacher Induction and Mentoring in Europe (TIME) og International Society for the Scholarship of Teaching and Learning The Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education – (ISSOTL). Medlemmer i forskergruppa er aktive med paperpresentasjoner, og deltar i symposier og i internasjonale publiseringsgrupper i samarbeid med forskere fra disse nordiske og europeiske forskningsnettverkene. 

Prosjekter
 • 2017-2020 NTI- Nordic Teacher induction - Establishing a nordic-cross-sectorial network.
 • 2020-2023 NTI-SEM , Nettverkets prosjekt:  Sustanable Ecosystem of Mentoring
 • 2023-2025 NTI-PPD, Nettverkets prosjekt: Promoting Professional Development.
 • Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke: Å bli en profesjonell lærer (STEP) – Kunnskaps- og samarbeidsprosjekt finansiert av Norsk Forskningsråd
 • Utdanning for profesjonalisering av veilederrollen (UPV) – pilotprosjekt: et samarbeid mellom Norges arktiske universitet – UiT, Høgskolen i Innlandet og USN.
 • Det er lærer du skal bli… - fakultetets strategiske forskningsprogram.

 

Aktuelt

Det tverrsektorielle nettverket NTI -  Nordic Teacher induction som består av lærerorganisasjonene og forskere fra alle de nordiske landene og Estland har fått tilslag på sin tredje prosjektsøknad på rad. Det innebærer at nettverket har 80 000 € til å møtes og til å gjennomføre prosjektet PPD – Promoting Professional Development i perioden 2023-2025.

keyboard_backspace Les mer om NTI

 

Publikasjoner

Gruppeledere

Medlemmer

Ph.d.-kandidater