Forskning på veiledning i profesjon og utdanning

Denne forskningsgruppa har som formål er å utvikle forskningsbasert kunnskap om veiledning i lærerutdanningene, i profesjonsfellesskap og om veiledning for nyutdannede lærere.


Forskningsgruppa Veiledning i profesjon og utdanning (VIPU) har som oppgave å initiere, koordinere og støtte forskningsvirksomheten internt og lede arbeidet i nasjonale og internasjonale forskernettverk.

Aktuelt

NERA 2022

NERA 2022, Island, 1.- 3. Juni 2022
NFPF/NERA, the main association for educational researchers in the Nordic countries.
ViPU er sterkt involvert i nettverk 20. Mentoring, Guidance and Counceling, Convener: Eva Bjerkholt, eva.bjerkholt@usn.no 

keyboard_backspace Se våre presentasjoner på NERA 2022

Veiledning som forskningsfelt

Veiledning som kunnskapsfelt kan omtales som en profesjon i profesjonen (Smith & Ulvik, s. 217, 2018), og er knyttet til profesjonsutdanning og profesjonelt arbeid. Internt har forskningsgruppa vår derfor et nært samarbeid med USNs faggruppe for veiledning, som har som sin viktigste oppgave å undervise i veilederutdanninger og kvalitetsutvikle fagfeltet teoretisk og praktisk.