Eivind Thomassen

Eivind Thomassen

Førsteamanuensis
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-118)
Eivind Thomassen er historiker med norsk og europeisk politisk og økonomisk historie som fagormåde. Mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo 2012. PhD samme sted 2021. Oppdragsforsker ved forskjellige institusjoner 2012-17. Førsteamanuensis ved USN fra 2022. Thomassen har publisert en rekke bøker, artikler og antologibidrag med tema fra norsk økonomisk og politisk historie. Han er styreleder i Norsk økonomisk historisk forening og fast spaltist i Morgenbladet. Thomassen er fagansvarlig for kategoriene økonomisk historie og økonomisk politikk i Store norske leksikon.

Kompetanse

Nyere norsk og vesteuropeisk politisk og økonomisk historie/bedriftshistorie. Har særlig studert økonomisk politikk, arbeidslivsrelasjoner og olje med vekt på prinsippene og forestillinegene til grunn for politikk, strategi og organisering.

Publikasjoner

Thomassen, Eivind (2022): Uniting Politics and Commerce: Statoil (Equinor) 1972-2001. Scandinavian University Press.

Thomassen, Eivind (2022): Middel og mål: Statoil (Equinor) 1972-2001. Universitetforlaget.

Thomassen, Eivind (2020): The Crude Means to Mastery: Norwegian National Oil Company Statoil (Equinor) and the Norwegian State, 1972-2001. Doktorgradsavhandling, UiO.

Thomassen, Eivind (2020). Taking a Leaf out of OPEC's book? The significance of developing producer country models for state involvement in North Sea oil production, In Giuliano Garavini & Dag Harald Claes (ed.),  Handbook of OPEC and the Global Energy Order.  Routledge.  ISBN 9780367195656.  19.  s 225 - 240

Thomassen, Eivind (2018). Var Odd Aukrust frontfagsmodellens far?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  50(4), s 329- 348 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2018-04-01

Thomassen, Eivind; Øksendal, Lars Fredrik (2017). Modellbyggere: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1967-2017. Pax.

Thomassen, Eivind (2017). Translating central bank independence into Norwegian: Central bankers and the diffusion of central bank independence to Norway in the 1990s. Review of International Political Economy.

Lie, Einar; Kobberrød, Jan Thomas; Thomassen, Eivind & Rongved, Gjermund Forfang (2016). Norges Bank 1816-2016. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1929-2.  541 s.

Lie, Einar & Thomassen, Eivind (2016). A Norwegian fixation: Explaining cheap money in Norway, 1945–1986. Scandinavian Economic History Review.  ISSN 0358-5522.  64(2), s 160- 174 . doi: 10.1080/03585522.2016.1182581

Thomassen, Eivind (2014). Pengemakt - folkemakt: Arbeiderpartiet og kravet om demokratisering av Norges Bank ca. 1920-1949. Arbeiderhistorie.

Thomassen, Eivind (2013). Nytt blikk på Hornsrud-regjeringens fall: Sentralbanken, sosialistene og Securitas. Historisk tidsskrift  92(3), 425-447.

Publikasjoner i Cristin