Frode Telseth

Førstelektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø ()

Publikasjoner i Cristin