Gro Anita Myklevold

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (C3-7)
I desember 2022 disputerte jeg med et PhD-prosjekt som undersøkte operasjonaliseringer og oppfatninger av flerspråklighet for elever, lærere og lærerutdannere. Nå underviser jeg på PPU og KFK-kursene på USN, og forsker på flerspråklighet, metakognisjon, metafiksjon og bruk av multimodale tekster i klasserommet.

Ansvarsområder

 • Førsteamanuensis i engelsk, med ansvarsområder innen engelsk og fremmedspråk i PPU.
 • Nestleder i forskergruppa Språkdidaktikk
 • Medlem i forskergruppa Flerspråklighet, læring og utvikling (FLU)
 • Medredaktør på temanummer om flerspråklighet for Language Learning Journal (LLJ)

Kompetanse

 • PhD i engelsk didaktikk og flerspråklighet
 • 11 års erfaring fra undervisning som høgskole - og - universitetssektoren i engelsk didaktikk
 • 11 års erfaring som lektor i engelsk og norsk fra videregående skole
 • Visiting scholar på Faculty of Education, University of Cambridge i 2017

Publikasjoner

 • Myklevold, G.-A. (2023). The pedagogic potential of graphic novels: Empathy and literary awareness in Adrian Tomine's The loneliness of the long-distance cartoonist (2020). In ELLA, vol. 2, nr. 2, art. 9.  https://journals.hiof.no/index.php/ELLA/article/view/29

 • Myklevold, G.-A. (2022). Multilingualism in mainstream language education in Norway: Perceptions and operationalizations. Doctoral thesis. Published version: https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/3034576 

 • Myklevold, G.-A. (2022). Operationalizing multilingualism in a foreign language classroom in Norway: opportunities and challenges. In Dahl, Anne, Krulatz, Anna & Neokleous, Georgios Educational Implications of Classroom-based Research on Teaching Foreign Languages in Multilingual Settings. Bristol: Multilingual Matters

 • Speitz, Heike & Myklevold, Gro-Anita (2022). The Subject of English in LK20: A Catalyst for Multilingual and Intercultural Competence? In Moving English Language Teaching Forward (2022), Magne Dypedahl (Ed.). Cappelen Damm Akademisk. Open Access.

 • Myklevold, Gro-Anita (2021). “That is a big shift for us”: Teachers’ and teacher educators’ perceptions of multilingualism and multilingual operationalizations. In Gargiulo, Marco, Haukås, Åsta & Iørn Korzen (Eds.). Globe: A Journal of Language, Culture, and Communication.

 • Myklevold, G.-A. & Speitz, H. (2021). Multilingualism in Curriculum Reform (LK20) and Teachers’ Perceptions: Mind the Gap? In Nordic Journal of Language Teaching and Learning. https://doi.org/10.46364/njltl.v9i2.947

 • Myklevold, G.-A. (2020). Working with literature: Two case studies. Chapter 13. In Christian Carlsen, Magne Dypedahl and Sara Hoem Iversen (Eds.) Teaching and Learning English (2020). Cappelen Damm Akademisk. 

 • Myklevold, G.-A. (2019). "Each person has a different story to tell": Homeless Identity in David Walliams' Metafictive Children's Book Mr Stink (2009), In Karen Sue Patrick Knutsen; Guri Ellen Barstad & Elin-Sofie Nesje Vestli (ed.),  Exploring identity in literature and life stories: The elusive self.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1-5275-3571-8.  Kapittel 17.
 • Bøhn, Henrik & Myklevold, Gro Anita (2018). Exploring Communication Strategy Use and Metacognitive Awareness in the EFL Classroom, In Åsta Haukås; Camilla Bjørke & Magne Dypedahl (ed.),  Metacognition in Language Learning and Teaching.  Routledge.  ISBN 9781138633384.  10.  s 179 - 203.
 • Myklevold, Gro Anita (2018). "Working with Literature: Two Case Studies", In Henrik Bøhn; Magne Dypedahl & Gro-Anita Myklevold (ed.),  Teaching and Learning English.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202547615.  Chapter 8.  s 139 - 157
 • Myklevold, Gro Anita (2017). I dare not write it, even hint it. Nobody will ever print it!: Metanarration and Metafiction in Postmodern English Children's Books, In  Narratology Plus: Studies in Recent International Narratives for Children and Young Adults / Narratologie Plus – Studien zur Erzählweise in aktueller internationaler Kinder- und Jugendliteratur.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631676844.  Part I: Narrative Strategies and Identity.  s 145 - 164.
 • Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne & Myklevold, Gro Anita (2014). Hva er fremmedspråksdidaktikk?, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  1.  s 19 - 29
 • Myklevold, Gro Anita (2014). Litteratur i klasserommet, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  Kapittel 13.  s 180 - 194

Publikasjoner i Cristin