Gro Gade Haanes

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-39)
Klinisk spesialist, spesialsykepleier og master innen psykisk helse. Klinisk erfaring fra psykiatrien: akuttpost, inntakspost, sikkerhetspost, åpen post og DPS. Flere års erfaring også innen kommunehelsetjenesten (hjemmesykepleie og sykehjem), samt medisinsk inntakspost på sykehus. PhD ved Universitetet i Oslo der fagfeltet var sansesvikt og tilrettelegging av lysforhold hos eldre hjemmeboende pasienter i hjemmesykepleien med tittelen "Hearing, vision, and lighting conditions among older recipients of home care."

Ansvarsområder

1. Emneansvarlig i praksisemnet hjemmesykepleie på bachelorutdanningen

2. Emneansvarlig sammen med Beate Lie Sverre på masteroppgavekurs

Kompetanse

Førsteamanuensis

PhD - ved Universitetet i Oslo

Master i sykepleievitenskap - ved Universitetet i Oslo

Cand.mag. Kunsthistorie og Italiensk - Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin