Guro Nore Fløgstad

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Drammen (5612)
Jeg er professor i lingvistikk og norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor jeg underviser og forsker. Jeg er interessert i hvordan språk utvikler seg og hvorfor språk er som de er. PhD-avhandlingen min (UiO, 2015), omhandlet morfosyntaktisk og semantisk endring i rioplatensisk spansk, altså spansk som snakkes i deler av Argentina og Uruguay. Avhandlingen ble gitt ut i serien Studies in Historical Linguistics på Brill i 2016. I dag forsker jeg hovedsakelig innen tre ulike områder. Det første er språklig variasjon og endring, spesielt knyttet til grammatikalisering, i romansk, romani, og nordisk. Det andre området dreier seg om historisk språkkontakt i Latin-Amerika, og det tredje er kognitiv/bruksbasert teori og andvendelsen av denne i utdanningskontekster. Fra september 2022 er jeg i svangerskapspermisjon.

Ansvarsområder

 • Medlem av Akademiet for yngre forskere
 • Ansvarlig for studiet Rettslingvistikk, sammen med Ingunn Indrebø Ims
 • Leder for forskergruppen Språklig variasjon og endring i samfunn og utdanning (med Ingunn Indrebø Ims)
 • Tidligere leder for Norsk forening for kognitiv lingvistikk (med Hanne Eckhoff)
 • Leder for lingvistikkomponenten på det Norpart-finansierte prosjektet Ecological Connections: cultural studies in Cuba and Norway (ECOCON), et samarbeidsprosjekt med Universidad de la Habana (2022-2026). Hans Jacob Ohldieck er prosjekleder.
 • Biveileder for Ph.D.-stipendiat Line Sjøtun Helganger på prosjektet On children’s acquisition of intonation and information structure (biveileder, med Ingrid Lossius Falkum, UiO og Randi Alice Nilsen, NTNU)
 • Veileder for Ph.D.-stipendiat Aafke Diepeveen på prosjektet Establishing agreement on the suspect’s statement and admission of guilt: The interactional realization of the closing phase of the police investigative interview (hovedveileder, med Jan Svennevig, UiA)

Kompetanse

 

 • Tempus/aspekt
 • Genus i norsk - les om forskningen vår på tv2.nopå nrk.no og i forskning.no
 • Grammatikalisering
 • Bruksbasert og kognitiv teori, samt anvendelsen av begge i klasserommet
 • Flerspråklighet
 • Romanske språk, særlig argentinsk og uruguayansk spansk
 • Romani, særlig skandoromani og språklig variasjon blant romfolk i Argentina - intervju med meg om dette på Mi Lenga-podcasten
 • Rettslingvistikk (etterutdannet ved Hofstra University, USA, 2017) - intervju om fagfeltet på podcasten Saklig! 
 • Feltarbeid (spansk- og romanitalende i Argentina, Uruguay, Bangan-provinsen, Himalaya, nasjonale minoriteter i Norge og Sverige)

CV

 • Førsteamanuensis, USN, fra august 2016
 • Førsteamanuensis (midlertidig), MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo, 2015-2016
 • Gjennomføringsstipendiat, Institutt for nordiske og lingvistiske studier, Universitetet i Oslo, 2014-2015
 • Ph.D., lingvistikk, Universitetet i Oslo, 2015
 • MA, lingvistikk, Universitetet i Oslo, 2008
 • Gjesteforsker ved Instituto de Lingüística, Universitetet i Buenos Aires (UBA), 2013, 2019; Humboldt-universitetet, Berlin (2016); Universitetet i Beograd (2018); studier ved bl.a. Paris VII Denis Diderot.  
 • Gjesteforeleser ved bl.a. Humboldt-universitetet, Univeritá degli studi di Genova, Universitetet i Beograd, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Universidad de Buenos Aires
 • I et tidligere liv jobbet jeg bl.a. med salg og kjøp av europeisk 1800-tallskunst i Piemonte, Italia, som fjellguide i Appeninene, også Italia, og i helsevesenet.

Publikasjoner

Pågående prosjekter:

Progressive and prescriptive. When a normative source drives language change. Under vurdering.

The historical roots of language maintenance among Argentina’s Roma. Under vurdering.

Med Chad Howe & Celeste Rodríguez Louro. Event continuity, temporal definiteness and the present perfect/present opposition in Spanish. Under utarbeidelse.

Kommende:

Med Luka Lucic (Pratt Institute, New York): Beyond trauma narratives. How the military siege of Sarajevo (1992-1995) shaped stories told in the aftermath. (conditionally accepted, Oxford University Press)

Med Eli Anne Eiesland: Linguistic theory in the Norwegian classroom. Akseptert for publisering i International Perspectives on Linguistics in Education, Proceedings of the British Academy (PBA), Oxford: Oxford University Press.

Monografi:

Fløgstad, Guro Nore (2016): Preterit Expansion and Perfect Demise. A Critical Perspective on Cognitive Grammaticalization Theory. [Brill’s Studies in Historical Linguistics], Brill: Leiden. Open Access.

Fløgstad, Guro Nore & Anders Vaa. 2010. Norsk er et lite språk som er i ferd med å dø ut, og andre myter om språk. Oslo: Kagge forlag. Brukt som pensum på Exfac i språk ved NTNU i en årrekke.

Artikler

Språket som system vs. språket i bruk. Hvordan anvende kognitiv lingvistikk? Norsk lingvistisk tidsskrift 2, 2022. Open Access

Fløgstad, Guro Nore & Helene Urdland Karlsen (2021). Rettslingvistisk praksis i Norge Et kritisk blikk på behandlingen av språkmaterialet i Bertheussen-saken. SakprosaOpen Access

Fløgstad, Guro & Celeste Rodríguez Louro (2021): Gauging expansion in synchrony. The Perfect in 19th century Rioplatense Spanish. Marc Fryd & Kristin Melum Eide (red.), The Perfect Volume. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Fløgstad, Guro Nore (2020): "Et språk som alle andre". Om norsk romani i samfunn og utdanning. Acta Didactica Norden. Open Access

Fløgstad, Guro Nore (2019): "Pavlenkos prosa". Iben Brinch Jørgensen & Norunn Askeland (red.): Kreativitet i akademisk skriving. Oslo: Gyldendal Akademisk. Open access

Fløgstad, Guro Nore & Elizabeth Lanza (2019): "Language contact across the lifespan". Jeroen Darquennes, Joe Salmons og Wim Vandenbussche (red.), Handbücher zur Sprach-und Kommunikationswissenschaft: Language contact. Berlin: De Gruyter. Fulltekst i vitenarkiv

Fløgstad, Guro & Eli Anne Eiesland (2019): Gender shift in a Norwegian diminutive construction. Nordic Journal of Linguistics. Open access. Les mer om prosjektet på NRK.no og TV2.no, og hør på intervju med NRK Språkteigen 

Fløgstad, Guro Nore (2017): "Revisiting Perfect/Preterit instability across Romance. On functional motivations for diverging paths". Acta Linguistica Hafniensia International Journal of Linguistics.

Fløgstad, Guro Nore (2008): “Retention of grammatical elements in Norwegian Para-Romani. The pronominal system”. In Acta Orientalia 69, 153-168

Fløgstad, Guro Nore (2014). “The expansion of the Preterit in Rioplatense. Contact induced?” In Tor Åfarli & Brit Mæhlum (eds.), The Sociolinguistics of Grammar. [Studies in Language Companion Series 154]. 117-137. Amsterdam: John Benjamins

Fløgstad, Guro Nore (in press). “¿(De)gramaticalización en el español rioplatense? Consecuencias teóricas y una solución construccionista”. Proceedings from the II Congreso de la Delegación Argentina de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) y VII Jornadas Internacionales de Investigación en Filología y lingüística. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Fløgstad, Guro Nore (2012). “Viste: ¿Un caso de gramaticalización?”. In María Marta Negroni (ed.) Actas del II Coloquio Internacional Marcadores del discurso en lenguas románicas: un enfoque contrastivo. 82-89.  Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires

Annet (utvalg)

Fløgstad, Guro Nore. 2021. Mot lyset. Epilog til argentinske Gabriela Cabezón Cámaras roman China Irons eventyr.

Fløgstad, Guro Nore. 2021. Bør akademikere skrive kreativt? Kairos magasin for retorikk.

Fløgstad, Guro Nore. 2020. Cavani i kontekst. Debattinnlegg, VG.

Fløgstad, Guro Nore. 2018. Rettslingvistikk. Leksikalsk innførsel i Store norske leksikon.

Fløgstad, Guro Nore. 2015. Grammatikalisering. Leksikalsk innførsel i Store norske leksikon.