Hans Kristian Hognestad

Professor /programansvarlig
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø (1-223)

Ansvarsområder

Kompetanse

Antropologiske perspektiver på idrett og samfunn, fotball og identitet, idrettspolitikk, idrett og internasjonalt idrettssamarbeid (idrett og bistand).

CV

2019- Professor i idrettssosiologi, Universitetet i Sørøst-Norge

2005-2019 Førsteamanuensis idrett, Universitetet i Sørøst-Norge

Phd. (idrettsvitenskap, Norges idrettshøgskole) med avhandling om fotball, globalisering og identitet (2004)

Førstekonsulent i den norske UNESCO-kommisjonen, sekretær for Den norske kulturtiårskomiteen (1995-98) 

Cand. polit. (sosialantropologi, Universitetet i Oslo) med hovedoppgave om fotballsupportere i Edinburgh, Skottland (1995)

 

Publikasjoner

Siste publikasjoner/latest publications:

2021:              “Reusing Stadiums for a Greener Future: The Circular Design Potential of Football Architecture”, co-written with Even Smith Wergeland, Frontiers in Sport and Active Living, special issue on Environmental Sustainability in Sport, Physical Activity and Education and Outdoor-Life. Open access:   https://doi.org/10.3389/fspor.2021.692632

2021:              “Hymner og nidviser – fotballsangenes sosiale dramaturgi”[‘Hymns and gloating chants – the social dramaturgy of football songs’], Puls (6), Centre for Swedish Folk Music and Jazz Research, pp. 125-145.

2020:         "Managing Sport for Development and Peace: An Introduction", co-written with Richard Giulianotti and Holly Collison, special issue on Sport and Development, Journal of Global Sport Management, published online, August 2020, RGSM-2020-0071.

2020:               “Finding a Satisfying Pace – Navigating the Social Contingencies of Sport Mobilities” in Amit, V. and Salazar, N. (eds) Pacing Mobilities, Berghan books (in print)

2019:              “Charity or social development? – Norway” The Routledge Handbook of Sport, Development and Peace, London: Routledge

2017:              “Glocal culture, sporting decline? – Globalisation and football in Scandinavia”, in Sport in Society, published online 23 October 2017, London: Routledge

2017:              “Passionate gatherings – the global sociality of football”, in Beglane, F. (ed)  Gatherings – Past and Present – proceedings from the 2013 Archeology of Gatherings International Conference at IT Sligo, Ireland. Oxford: Bar International Series 2832.

2016:              “Sport for Development and Peace: Power, Politics and Patronage’ (co-authored with Richard Giulianotti and Ramon Spaaij), Journal of Global Sport Management, vol. 1, 3-4, pp 129-141, London:Routledge.

2015:              "Anthropological perspectives and the sociology of sport". (co-authroed with Noel Dyck) I: Routledge handbook of the sociology of sport. Routledge ISBN 978-0-415-82973-1 s. 123-132

Bøker (redaktør):

 

2014:              Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv, red. med Gerd von der Lippe, Oslo: Novus forlag.

2012                Kampen om tribunen – fotball, identitet og makt, red. med Arve Hjelseth,Trondheim/Oslo: Akademika forlag

Publikasjoner i Cristin