Hilde Johnsen

Hilde Johnsen

Rådgiver

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk
Campus Notodden (S-425)
Jobber mot eksterne samarbeidspartnere innenfor videre- og etterutdanning. Prosjektledererfaring fra samarbeid mellom skole og næringsliv i praktiske undervisningsopplegg. Erfaring med utvikling og gjennomføring av praktiske undervisningsopplegg i forhold til kompetansemålene i ramme- og læreplanen fra barnehage til videregående skole. Lang erfaring innenfor kundeservice og salg.

Ansvarsområder

Ansvar for å tilrettelegge for eksternfinansiert virksomhet på Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.

Ansvar for utvikling av studieportefølje for videreutdanninger (Kompetanse for Kvalitet, Kompetanse for fremtidens barnehage, Lærerspesialistordningen og regionale videreutdanninger) og betalingsstudier i samarbeid med eksterne aktører og faglige på fakultetet.

Prosjektleder ut mot vår region innenfor desentralisert ordning, fokus på videregående skole.

Prosjektleder ut mot vår region innenfor kompetanseløftet - spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Kompetanse

Coaching og Ledelse, 15 stp., videreutdanning

Praktisk pedagogisk utdannelse (PPU), 60 stp., samfunnsfag og naturfag

Årsenhet Engelsk, 60 stp.

Master regional utvikling og naturforvaltning

Bachelor miljøstudier

Grunnfag Sosialantropologi

BI, bedriftsøkonom