Johan Ludvik Lund

Universitetslektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Vestfold (E2-5)
Mastergrad NTNU "Barns fysiske form vs selvoppfatning" NTNU PPU Fagdidaktikk idrett/kroppsøving

Ansvarsområder

Kroppsøving, idrett