Jon Herman Ulvensøen

Jon Herman Ulvensøen

Prosjektleder USN Partnerskap
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (D2-48)