Karianne Helland

Stipendiat
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (5305)
PhD-prosjekt med arbeidstittelen "Cultures for Democracy and Diversity in Teacher Education for International Schools"

Kompetanse

Interesser:

 • Demokrati
 • Medborgerskap
 • Mangfold
 • Internasjonalisering i utdanning
 • Europeisk utdanningssamarbeid
 • Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse 

Undervisningsområder:

 • International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS), TE-DEC1000 Democratic Citizenship
 • Grunnskolelærerutdanning (GLU) 1-7 og 5-10, MG1SA5/MG2SA5 Menneskerettigheter, mangfold og medborgerskap

Forskergruppe:

CV

Utdanning:

 • Cand.philol. (hovedfag engelsk, grunnfag fransk og sosialantropologi), Universitetet i Oslo

Tidligere arbeidserfaring:

 • Seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet 
 • Seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet
 • Nasjonal ekspert, EU-kommisjonens generaldirektorat for utdanning og kultur 
 • Seniorrådgiver, Senter for IKT i utdanningen

Publikasjoner