Knut Eilif Aasmundtveit

Professor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (G2-17)