Laura Ellestad

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk
Campus Rauland (124)
Laura Ellestad er hardingfeleutøvar, forskar og pedagog. Ho har bachelor i tradisjonsmusikk frå Ole Bull Akademiet (2012), master i utøving med fordjuping frå Norges musikkhøgskole (2014), og doktorgrad i oppføringspraksis frå Norges musikkhøgskole (2023). Ellestad si forsking byggjer på teori og metoder frå fagområda etnomusikologi, antropologi, sosiologi, migrasjonsstudiar, kulturstudiar, performancestudier og medievitskap. Forskingsinteressene hennar inkluderer identitet, etnisitet, migrasjon og kjønnsspørsmål knytt til norsk og norsk-amerikansk folkemusikk, både historisk og i samtida. Som aktiv folkemusikkutøvar, integrerer ho også praksisbasert kunnskap og perspektiv i forskinga si.

Ansvarsområder

Kompetanse

Utøvande hardingfele; folkemusikkhistorie; musikk og identitet; performance teori; praksisbasert forsking; musikkformidling

Publikasjoner

Vitskapelege publikasjonar

Ellestad, L. (2023). Performing Norwegian American. The construction of identity through performances of bygdedans and Norwegian-American old-time music in the Upper Midwest, 1900–1970 [Doctoral dissertation]. The Norwegian Academy of Music. https://nmh.brage.unit.no/nmh-xmlui/handle/11250/3068488

Ellestad, L. (2011). ”Emigrant Hardanger Fiddlers from Valdres, Norway: An Examination of Cultural Contacts”, ss. 53–72 i Øyvind T. Gulliksen (red.). Norwegian-American Essays 2011. Oslo: Novus forlag.

Ellestad, L. (2010). ”Emigrant Hardanger fiddlers from Valdres, Norway: Their legacies at home and abroad”, ss. 19–34 i Ian Russell & Anna Kearney Guigné (red.). Crossing Over: Fiddle and Dance Studies from around the North Atlantic 3. Aberdeen: The Elphinstone Institute.

 

Populærvitskapelege publikasjonar

Ellestad, L. (2015). ”Slåttespel i ville vesten”, Folkemusikk, 75 (4): 32–34.

Ellestad, L. (2015). ”Valdresspel in America: Oscar O. Hamrey (Ola O. Reishagen) (1884–1943)”, Sound Post, 32 (4): 10–22.

Ellestad, L. (2015). ”Valdresspel in America: Trond Eltun (1823–1896)”, Sound Post, 32 (3): 8–19.

Ellestad, L. (2015). ”Valdresspel in America: Knut Bendikson Sjåheim (1849–1908)”, Sound Post, 32 (2): 19–26.

Ellestad, L. (2014). ”Valdresspel in America: Arne Steinsrud (1799–1878)”, Sound Post, 31 (4): 22–29.

Ellestad, L. (2013). ”Bendik Toresson, or Bendik i Nø’n (1827–1882)”, Sound Post, 30 (3): 8–13.

Ellestad, L. (2010). ”Emigrant Hardanger Fiddlers: Sam Sorenson”, Sound Post, 27 (3): 9–10.

Ellestad, L. (2010). ”Post, piano og vossaspel”, Folkemusikk, 69 (3): 40.

Ellestad, L. (2010). ”Sam i statane”, Folkemusikk, 69 (2): 40.

Ellestad, L. (2008). ”Saga of the Krøsshaugen Fiddle from Vang in Valdres”, Sound Post, 25 (1): 8–16.

 

Diskografi

Evelina Petrova Trio. First Dance. Heilo HCD7361, 2019.

Ellestad Wiik Duo. On the Water. Just for the Records JFR719, 2016.

Gudbrandsdølenes spelmannslag. Oslo. Ta:lik TA136CD, 2015.

Laura Ellestad. Valdresspel i Amerika. Ta:lik TA127CD, 2014.