Leif Inge Magnussen

Professor
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D3-54)
Senter for fremragende utdanning COAST, leder fokusområde 2.

Publikasjoner i Cristin