Line Elida Festvåg

Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4405)
Stipendiat i prosjektet: Forhåndssamtale med eldre hjemmeboende pasienter med kreft i sen palliativ fase og deres pårørende - en etnografisk studie. Forhåndssamtalens betydning for hjemmetid og tilrettelegging av lindrende behandling og omsorg.

Ansvarsområder

  • Underviser og veileder på bachelorutdanningen i sykepleie
  • Emneleder Sykepleievitenskap 1
  • Underviser i helserett i sykepleie grunn- og videreutdanninger
  • Medlem av forskningsruppen Eldreforsk
  • Forskningsaktiviteter

Kompetanse

Grunnleggende sykepleie

Eldre og aldring

Lindrende behandling og omsorg (palliasjon)

Helserett

Vold i nære relasjoner

Sorg og traumer hos barn

Kommunehelsetjenesten

Fagdidaktikk

Kompetanseutvikling i primærhelsetjenesten

 

CV

Utdanning: 

2017   Sorg og traumer: Når krisen rammer barn og unge, Videreutdanning fra Høgskolen i Sørøst-Norge

2016   Palliativ omsorg, Videreutdanning fra Lovisenberg Diakonale Høgskole

2015   Helserett og saksbehandling, de grunnleggende rettsregler innen helse- og sosialtjenesten, Videreutdanning fra Høgskolen i Østfold

2014   Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk, Videreutdanning fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold

2001   Kandidat i sykepleievitenskap (MNSc) Medisinsk fakultet, Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo

1994   Pedagogikk mellomfag, Universitetet i Tromsø

1994   Examen Philosophicum, Universitetet i Oslo

1992   Pedagogikk grunnfag, Universitetet i Tromsø

1990   Autorisert sykepleier, Drammen Sykepleierhøgskole

Publikasjoner

Publikasjoner

Vitenskapelig artikler  

Gran SV, Festvåg LS & Landmark BT (2010). “Alone with my pain – it can’t be explained, it has to be experienced”. A Norwegian in-depth interview study of pain in nursing home residents. International Journal of Older People Nursing.                                      https://doi.org/10.1111/j.1748-3743.2009.00195.x  

Festvåg LE, Landmark BP & Aasgaard HS. Next of kin: an autoethnography on being a daughter of a frail and sick mother in transitions. Planlagt publisert i: Ethics and Social Welfare. Under arbeid.

 

Fagartikler

Festvåg L (2015). Vold mot eldre. Sykepleien, 103(1), 50-53.  DOI: https://doi.org/10.4220/sykepleiens.2014.0180  

 

Hovedfagsoppgave

Festvåg L (2000) Den politiske sykepleier. Hvordan ser sykepleiere på et samarbeid med politikere om tildeling og forvaltning av kommunale ressurser? Hovedfagsoppgave. Institutt for sykepleievitenskap, Universitet i Oslo.