Marianne Eika

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-126)

Ansvarsområder

  • Delt emneansvar i BA emnet sykepleievitenskap 3a, vår 2023
  • Emnegruppemedlem i BA emnet PRALEDE, høst 2022. 
  • Emneansvar i kvalitative metoder i master i klinisk helsearbeid (MKVL220), vår 2023
  • Delt emneansvar i "Helsetjenester for eldre" i master i klinisk geriatrisk helsearbeid (MKGH), vår 2023
  • Undervisning og veiledning innenfor samfunns - og sykepleiefaglige emner på bachelor sykepleie og master i klinisk geriatrisk helsearbeid
  • veileder på bachelor- og masteroppgaver i sykepleie og helsevitenskap 

Kompetanse

  • sykepleier med videreutdanning i aldring og eldreomsorg
  • cand philol i tverrfaglige kulturstudier
  • engelsk mellomfag
  • phd i helsevitenskap ved NTNU

Publikasjoner i Cristin