Marius Stian Tannum

Førstelektor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (D2-66)
Jobber kombinert med undervisning av bachelor- og master-fag, i tillegg til forsknings- og utviklingsprosjekter.

Ansvarsområder

Elkraftanlegg - landbasert, offshore og skip

Byggautomasjon, skipsautomasjon og robotikk

Autonome fartøy med styresystemer, kommunikasjon og landbasert kontrollsenter

 

Kompetanse

Elkraftssytemer for skip, offshore og industri

Byggautomasjonssystemer (BACnet, KNX, OPC)

Robot Operating System (ROS) og Linux

Hardware nær programmering (C, C++)

Elektronikkutvikling, kretskortdesign og anvendelse av mikrokontrollere

CV

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin