Merete Morken Andersen

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (C3-7)
Jeg er utdannet litteraturviter, førsteamanuensis i faglitterær skriving, og ansatt i halv stilling ved USN. Resten av tiden bruker jeg som skjønn- og faglitterær forfatter, biograf, skrivelærer og forsker på skapende prosesser. Jeg er spesielt interessert i krysningspunktet mellom vitenskapelig og kunstnerisk utforsking av verden, og måten dette henger sammen med læring og kroppsliggjort erfaring. Fagbøkene jeg skriver handler om skriving, litteratur og kreativitet. Det skjønnlitterære forfatterskapet mitt består av fire romaner, en diktsamling og fire barnebøker. Mer om meg her: https://bok365.no/artikkel/a-skrive-seg-en-storre-verden/ og her: http://meretemorkenandersen.no/

Ansvarsområder

Underviser i

 • Skriving
 • Norskdidaktikk
 • Litteraturhistorie
 • Vitenskapsteori og forskningsmetodikk
 • Akademisk tenke- og skrivemåte
 • Skapende prosesser
 •  
 • Veileder på disse emnene.

Kompetanse

 • Skriveundervisning
 • Norskdidaktikk
 • Biografisk skriving/livsfortellinger
 • Interart
 • Kreativ akademisk skriving
 • Kunstnerisk utviklingsarbeid (Artistic Research)
 • Det moderne gjennombruddet
 • Digital litteraturformidling: https://tidsaand.no/
 • Amalie Skram
 • Dramaturgi

CV

 • Skjønn- og faglitterær forfatter. Biograf. Skrivelærer. Dramatiker.

 • Skjønnlitterært forfatterskap: Fem romaner, en diktsamling, en biografi, tre teaterstykker og fire barnebøker.

Utdanning:

 • 1985: Forfatterstudiet i Bø
 • 1986: Skrivekunstakademiet i Hordaland
 • 1987: Allmenn litteraturkunnskap grunnfag og mellomfag, UiB
 • 1987: Visuell kommunikasjon delfag, UiB
 • 1988: Kunsthistorie grunnfag, UiB
 • 1988-89: Filosofi og fotografi, Concordia College, MN, USA
 • 1990-92: Litteraturkritiker i Bergens Tidende
 • 1992: Cand.philol. fra Universitetet i Bergen med hovedfag i allmenn litteraturvitenskap. Hovedoppgave: Tekst i bilder, bilder i språk: Om teoretiske problemer i møtet mellom litteratur og billedkunst, med utgangspunkt i Håkon Blekens illustrasjoner til Hedda Gabler.
 • 2005-2007: Norsk psykodramainstitutt

Ansettelser:

 • 1983-86: Fast spaltist og journalistvikar, Hamar Dagblad/Østlendingen
 • 1988-89:  Concordia College, Moorhead, Minnesota. Veiledning og oppfølging av studenter, organisering av kulturaktiviteter knyttet til Department of Scandinavian Studies

 • 1991-92: Skrivekunstakademiet i Hordaland.

 • 1993-97: Redaktør, tidsskriftet Vinduet (Gyldendal)

 • 1998-2005: Forlagsredaktør, Aschehoug skjønnlitteratur

 • 2004-2011: Aschehoug forfatterskole.

 • 2009-2011: Dramaskolen. Toårig undervisningstilbud til forfattere ved Aschehoug forlag i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO)  i samarbeid med Øystein Stene.

 • 2010: Skapende ressursgruppe for etterlatte ved selvmord. I samarbeid med familieterapeut Eduardo Verdu og LEVE (Landsorganisasjonen for etterlatte ved selvmord)

 • 2010-2011: Flammeprosjektet. Rehabiliteringsprosjekt med kunst som skapende ressurs.

 • Fra 2007: Undervisning og veiledning ved MA i faglitterær skriving, USN (før Høgskolen i Vestfold)

 • Fra 2018: Undervisning og veiledning i norskdidaktikk ved programmet Kompetanse for kvalitet (videreutdanning av lærere) og lektorprogrammet i norsk og historie.

 

 

 

Publikasjoner

Publikasjoner (Utvalg):

 • 2023 Skriveundervisning i chatbotens tid. Fire teser, et tips og en spådom. Norsklæreren (1),  (Sammen med Tonje Bergersen)
 • 2022 Å skape fortellinger. Den lille skriveboka (Aschehoug) 
 • 2020: Senk skuldrene, doktor Iunker. Dette blir kort. Svar til Finn Iunker, Norsk Shakespearetidsskrift  http://shakespearetidsskrift.no/2020/09/senk-skuldrene-doktor-iunker-dette-blir-kort
 • 2020:  Klarspråkets blindsone. 2.opponentinnlegg ved Finn Iunkers disputas ved Kunsthøgskolen i Oslo 13.1. http://shakespearetidsskrift.no/2020/01/2-opponent-merete-morken-andersens-innlegg-finn-iunkers-disputas
 •  2019: Elefanten i rommet tar bladet fra munnen. Norsklæreren. Tidsskrift for språk, litteratur og didatikk, 3,
 •  2019: Stemmen og blikket er samme sak. Om autonomi og lydighet i krisetider. Norsklæreren. Tidsskrift for språk, litteratur og didatikk, 4.
 • 2019: Siste nytt om sannheten. Om å finne språk for det virkelige I Brinch Jørgensen og Askeland (red):, Kreativ akademisk skriving (pp. 35-58). Oslo: Universitetsforlaget. https://www.idunn.no/kreativ_akademisk_skriving/kapittel_2_siste_nytt_om_sannheten_om_aa_finne_spraak_for_d
 • 2018: Blodet i årene. Amalie Skram og hennes tid. Biografisk collage Oslo: Spartacus.
 • 2015: Å fullføre Amalie. I Amalie Skram-selskapets årbok 2015.
 • 2013: Historisk perspektiv: Amalie Skram og hennes lege. Etterord til  Kristiansen, G. H., Rydheim, S. H., & Thyness, E. M. Drøm i våken tilstand. Oslo: Abstrakt forl.
 • 2007:  Ferskvare: tekster fra Aschehougs forfatterskole. Oslo: Aschehoug.
 • 2007: Det er noe som spreller i posen. Om myte, ritual og kjønn i Lille Eyolf. I K. Imerslund (Ed.): Ibsens kvinner. Hamar: Opplandske bokforlag.
 • 2006: Syn, tanke, handling. Og musikk. Etterord til Torborg Nedreaas' samlede skrifter
 • 2006: The artist as an enemy of the people: Ibsen in the perspective of role theory.  Dhaka: Centre for Asian Theatre.
 • 2001: Hedda sover, lampen lyser. Ti bilder fra et annet drømmespill. I Et skjær av uvilkårlig skjønnhet Oslo: Landslaget for norskundervisning: Cappelen akademisk forl. (pp. 27-36).
 • 1999: Kjærlighet. Oslo: Aschehoug.
 • 1998: Livsritualer: en bok om Cecilie Løveids dramatikk. Oslo: Gyldendal.
 • 1998: Ibsenhåndboken. Oslo: Gyldendal.