Merete Morken Andersen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (C3-7)
Førsteamanuensis i faglitterær skriving. Skjønn- og faglitterær forfatter. Biograf. Skrivelærer. Mer her: https://bok365.no/artikkel/a-skrive-seg-en-storre-verden/ og her: https://share.transistor.fm/s/ee94bd47 http://meretemorkenandersen.no/

Ansvarsområder

Underviser i

 • Skriving
 • Norskdidaktikk
 • Litteraturhistorie
 • Vitenskapsteori og forskningsmetodikk
 • Akademisk tenke- og skrivemåte
 • Skapende prosesser
 •  
 • Veileder på disse emnene.

Kompetanse

 • Skriveundervisning
 • Norskdidaktikk
 • Biografisk skriving/livsfortellinger
 • Interart
 • Kreativ akademisk skriving
 • Kunstnerisk utviklingsarbeid (Artistic Research)
 • Det moderne gjennombruddet
 • Digital litteraturformidling: https://tidsaand.no/
 • Amalie Skram

CV

 • Skjønn- og faglitterær forfatter. Biograf. Skrivelærer. Dramatiker.

 • Skjønnlitterært forfatterskap: Fem romaner, en diktsamling, en biografi, tre teaterstykker og fire barnebøker.

Utdanning:

 • 1985: Forfatterstudiet i Bø
 • 1986: Skrivekunstakademiet i Hordaland
 • 1987: Allmenn litteraturkunnskap grunnfag og mellomfag, UiB
 • 1987: Visuell kommunikasjon delfag, UiB
 • 1988: Kunsthistorie grunnfag, UiB
 • 1988-89: Filosofi og fotografi, Concordia College, MN, USA
 • 1990-92: Litteraturkritiker i Bergens Tidende
 • 1992: Cand.philol. fra Universitetet i Bergen med hovedfag i allmenn litteraturvitenskap. Hovedoppgave: Tekst i bilder, bilder i språk: Om teoretiske problemer i møtet mellom litteratur og billedkunst, med utgangspunkt i Håkon Blekens illustrasjoner til Hedda Gabler.
 • 2005-2007: Norsk psykodramainstitutt

Ansettelser:

 • 1983-86: Fast spaltist og journalistvikar, Hamar Dagblad/Østlendingen
 • 1988-89:  Concordia College, Moorhead, Minnesota. Veiledning og oppfølging av studenter, organisering av kulturaktiviteter knyttet til Department of Scandinavian Studies

 • 1991-92: Skrivekunstakademiet i Hordaland.

 • 1993-97: Redaktør, tidsskriftet Vinduet (Gyldendal)

 • 1998-2005: Forlagsredaktør, Aschehoug skjønnlitteratur

 • 2004-2011: Aschehoug forfatterskole.

 • 2009-2011: Dramaskolen. Toårig undervisningstilbud til forfattere ved Aschehoug forlag i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO)  i samarbeid med Øystein Stene.

 • 2010: Skapende ressursgruppe for etterlatte ved selvmord. I samarbeid med familieterapeut Eduardo Verdu og LEVE (Landsorganisasjonen for etterlatte ved selvmord)

 • 2010-2011: Flammeprosjektet. Rehabiliteringsprosjekt med kunst som skapende ressurs.

 • Fra 2007: Undervisning og veiledning ved MA i faglitterær skriving, USN (før Høgskolen i Vestfold)

 • Fra 2018: Undervisning og veiledning i norskdidaktikk ved programmet Kompetanse for kvalitet (videreutdanning av lærere) og lektorprogrammet i norsk og historie.

 

 

 

Publikasjoner

Publikasjoner (Utvalg):

 • 2022 Å skape fortellinger. Den lille skriveboka (Aschehoug) 
 • 2020: Senk skuldrene, doktor Iunker. Dette blir kort. Svar til Finn Iunker, Norsk Shakespearetidsskrift  http://shakespearetidsskrift.no/2020/09/senk-skuldrene-doktor-iunker-dette-blir-kort
 • 2020:  Klarspråkets blindsone. 2.opponentinnlegg ved Finn Iunkers disputas ved Kunsthøgskolen i Oslo 13.1. http://shakespearetidsskrift.no/2020/01/2-opponent-merete-morken-andersens-innlegg-finn-iunkers-disputas
 •  2019: Elefanten i rommet tar bladet fra munnen. Norsklæreren. Tidsskrift for språk, litteratur og didatikk, 3,
 •  2019: Stemmen og blikket er samme sak. Om autonomi og lydighet i krisetider. Norsklæreren. Tidsskrift for språk, litteratur og didatikk, 4.
 • 2019: Siste nytt om sannheten. Om å finne språk for det virkelige I Brinch Jørgensen og Askeland (red):, Kreativ akademisk skriving (pp. 35-58). Oslo: Universitetsforlaget. https://www.idunn.no/kreativ_akademisk_skriving/kapittel_2_siste_nytt_om_sannheten_om_aa_finne_spraak_for_d
 • 2018: Blodet i årene. Amalie Skram og hennes tid. Biografisk collage Oslo: Spartacus.
 • 2015: Å fullføre Amalie. I Amalie Skram-selskapets årbok 2015.
 • 2013: Historisk perspektiv: Amalie Skram og hennes lege. Etterord til  Kristiansen, G. H., Rydheim, S. H., & Thyness, E. M. Drøm i våken tilstand. Oslo: Abstrakt forl.
 • 2007:  Ferskvare: tekster fra Aschehougs forfatterskole. Oslo: Aschehoug.
 • 2007: Det er noe som spreller i posen. Om myte, ritual og kjønn i Lille Eyolf. I K. Imerslund (Ed.): Ibsens kvinner. Hamar: Opplandske bokforlag.
 • 2006: Syn, tanke, handling. Og musikk. Etterord til Torborg Nedreaas' samlede skrifter
 • 2006: The artist as an enemy of the people: Ibsen in the perspective of role theory.  Dhaka: Centre for Asian Theatre.
 • 2001: Hedda sover, lampen lyser. Ti bilder fra et annet drømmespill. I Et skjær av uvilkårlig skjønnhet Oslo: Landslaget for norskundervisning: Cappelen akademisk forl. (pp. 27-36).
 • 1999: Kjærlighet. Oslo: Aschehoug.
 • 1998: Livsritualer: en bok om Cecilie Løveids dramatikk. Oslo: Gyldendal.
 • 1998: Ibsenhåndboken. Oslo: Gyldendal.